Indaad

Nieuws

PvdA wil aanpassing Wmo en 250 miljoen extra

PvdA wil aanpassing Wmo en 250 miljoen extra

PvdA-leider Diederik Samson wil dat mensen meer zekerheid krijgen over de continuïteit van de zorg bij de decentralisatie in 2015. Bovendien denkt hij dat er zo’n 250 miljoen euro extra nodig is voor cliënten bij d...

‘Veel ouders snappen het hulpsysteem niet’

‘Veel ouders snappen het hulpsysteem niet’

Een gerichte opvoedtraining is vaak effectief om ouders te helpen als hun jonge kinderen gedragsproblemen hebben. Vooral ouders in een lage sociaaleconomische positie blijken moeilijk te bereiken. ‘Ze zijn soms bang da...

‘Jongere weet heel goed wie mentor moet zijn’

‘Jongere weet heel goed wie mentor moet zijn’

Suzanne de Ruig is systeemtherapeut en kreeg begin dit jaar een telefoontje van een gezinsvoogd. Een autistische jongen met ouders die in gebreke blijven, moest naar een gespecialiseerde opvang. Maar daarvoor moest hij n...

'Wijkverpleegkundige is onvoldoende voorbereid op wijk'

'Wijkverpleegkundige is onvoldoende voorbereid op wijk'

De wijkverpleegkundige moet straks indiceren, coachen, samenwerken en preventieplannen opstellen in de wijk. Maar daar is de afgestudeerde, jonge wijkverpleegkundige nog onvoldoende op voorbereid. Zo blijkt uit onderzoek...

‘Tijd lost problemen door huiselijk geweld niet op’

‘Tijd lost problemen door huiselijk geweld niet op’

Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld lopen een groter risico dat ze later gedragsproblemen ontwikkelen. Zij kunnen cursussen volgen om probleemgedrag te voorkomen of terug te dringen. Dat deze cursuss...

‘Transitie jeugdzorg niet verantwoord’

‘Transitie jeugdzorg niet verantwoord’

Gemeenten hebben zich niet gehouden aan de afspraken eind 2013, nadat de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd de alarmklok luidde. Gevolg is dat de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten niet verantwoord is, zoal...

Gemeenten niet klaar voor overgang jeugdzorg in 2015

Gemeenten niet klaar voor overgang jeugdzorg in 2015

Door: Charlotte Huisman, Anneke Stoffelen − 05/03/14 © ANP. Hulpverlener neemt een test af bij een meisje. Bijna de helft van de gemeenten betwijfelt of zij alle kinderen in de jeugdzorg kunnen helpen met het geld...

‘Ik wil niet dat zijn stem verloren gaat’

‘Ik wil niet dat zijn stem verloren gaat’

Herman Jan is 19 en heeft een ernstig verstandelijke beperking. Oud genoeg om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar verstandelijk is dat een ander verhaal. Het gemeentelijke zorgbeleid is van invloed op zijn...

Zorg belangrijker dan veiligheid bij verkiezingen

Zorg belangrijker dan veiligheid bij verkiezingen

Gezondheidszorg is voor veel kiezers het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Stond 4 jaar geleden veiligheid bovenaan het lijstje van belangrijke onderwerpen, nu zijn dat de thuis-, ...

Jonge crimineel lacht om hulpverleners

Jonge crimineel lacht om hulpverleners

De manier waarop de overheid jongeren uit de criminaliteit probeert te halen, werkt niet of zelfs averechts. Sleutelfiguren in jeugdbendes ontlenen status aan mislukte ingrepen door hulpverleners en justitie. Bestuurder...