Nieuws

VERLOPEN - Ben jij een ervaren Woonbegeleider?

= DEZE VACATURE IS VERLOPEN = Woonbegeleider Mbo(+) met ervaring LVB – 24 tot 36 uur in Amsterdam Ben je sociaal sterk, en kan je individueel maatwerk leveren? Als jij daarnaast energie krijgt van het zelfstan...

Lees meer

Zijn wij een match? Probeer het uit!

Klaar voor de volgende stap als ambulant begeleider of gedragsdeskundige? Wil je werken met de doelgroep LVB? Maak dan op dinsdag 17 december 2019 op een informele manier kennis met de verschillende mogelijkheden die Ind...

Lees meer

'Focus op het voorkomen van schulden en het veranderen van gedrag'

Niet alleen mensen helpen om uit de schulden te komen, maar ook de doelgroep eerder bereiken en ervoor zorgen dat ze schuldenvrij blijft. De Actieagenda Utrechters Schuldenvrij behelst een breed aantal acties op verschil...

Lees meer

'Het heft in handen? Werk meer samen.' (deel I van II)

Tekorten in de jeugdzorg De jeugdzorg is een zorgenkind geworden voor gemeenten. De wachtlijsten, tekorten en uitgaven zijn sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 alleen maar gestegen. Hoe neem je het heft in eige...

Lees meer

‘Stoppen met een verslaving lukt alleen als je het echt zelf wilt’

Datum: 28 augustus 2019 Stoppen met een verslaving lukt alleen als je het echt zelf wilt. Sterker dan de kick is een motivatietraining voor jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Lucië...

Lees meer

- Vacature - Gedragsdeskundige (>1 jr ervaring) - 24 tot 32 uur

Vacature Gedragsdeskundige (>1 jr ervaring) - 24 tot 32 uur per week in Amsterdam Vind je net als Indaad dat iedereen recht heeft op een plek in de samenleving? Heb jij je een jaar of langer ervaring opgedaan na...

Lees meer

Delinquenten: maken ze slachtoffers of zijn ze slachtoffer?

Ze sloegen de boel kort en klein en zetten regelmatig een kraak. Geen lieve jongens, die veelplegers. Maar kun je ze hun daden toerekenen? Zijn ze slachtoffer van hun verleden of is het toch een kwestie van eigen schuld?...

Lees meer

Delinquentie: een letterfeest aan labels maakt extra kwetsbaar

Vaak is de wet overtreden niet het enige probleem bij delinquente jongeren. Psychische aandoeningen als ADHD, CD en ODD komen regelmatig voor. En jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lijken al helemaal o...

Lees meer

De één crimineel, de ander een boefje

De jeugdcriminaliteit daalt – geen reden tot zorg dus? Bovendien: vrijwel alle jongeren doen weleens dingen die niet door de beugel kunnen. En nooit delicten plegen, is ook niet normaal. Toch is er bij een klein groepj...

Lees meer

- vacature - start je carrière als junior gedragsdeskundige!

Vacature Junior Gedragsdeskundige (starter) - 24 tot 32 uur per week in Amsterdam Vind je net als Indaad dat iedereen recht heeft op een plek in de samenleving? Heb jij recent (<1,5 jaar) je WO masteropleiding (...

Lees meer

Van Wajonger tot woonhulp in zorg

Cordaan gaat het personeelstekort in de ouderenzorg te lijf door jongeren met een verstandelijke beperking op te leiden en in dienst te nemen. 'Als zij de tafels dekken, komen zorgmedewerkers meer toe aan wondverzorging....

Lees meer

Voor iedereen een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

Lees meer

‘Schurende waarden horen bij het nieuwe Nederland’

Een gebedsruimte voor gelovige collega’s? Wat te doen met islamitische feestdagen? In een land dat in een razend tempo is geseculariseerd, schuurt het soms in de praktijk, blijkt uit een nieuwe publicatie van Kennispla...

Lees meer

Integrale begeleiding van lvb’ers in detentie bespaart miljoenen per jaar

Integrale begeleiding voor licht verstandelijk beperkten tijdens hun detentie levert (ex)gedetineerden, de overheid, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers veel geld op. Dat blijkt uit de maatschappelijke businesscase...

Lees meer

Nederland heeft bijna een miljoen armen

Daarbij lopen bijstandsontvangers, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen het grootste risico op armoede. Dit blijkt uit de publicaties 'Armoede in Kaart 2018' en 'De SCP-methode voor ...

Lees meer

Filmpjes over de strafrechtketen in begrijpelijke taal

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft samen met ketenpartners (waaronder ook Indaad) filmpjes gemaakt over de strafrechtketen. De filmpjes zijn er voor iedereen, maar zijn in het bijzonder bedoeld voor...

Lees meer

Van boef naar brave burger: het kan heus

Criminelen die al op jonge leeftijd begonnen, houden er nooit mee op. Maar hoe waarschijnlijk is het dat jong geleerd inderdaad oud gedaan blijft? De Universiteit Utrecht deed er onderzoek naar. De resultaten zijn ve...

Lees meer

"Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg"

Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Dit constateert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Zorgen voor bur...

Lees meer

Professionele hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking (LVB of ZB) komt te laat op gang

Datum: 02-10-2018 Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) doen in Nederland in toenemende mate een beroep op langdurige, professionele zorg voor mensen met een verstandelijke beperk...

Lees meer

Nieuwe zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien

Het nieuwe zorgstelsel dat in 2016 in Nederland werd geïntroduceerd, presteert vooral goed als het gaat om de toegankelijkheid van de zorg. Het is echter lastig voor de verzekeraars om de kosten te beteugelen. De overhe...

Lees meer

Sociaal Domein 'niet toegankelijk genoeg' voor licht verstandelijk gehandicapten

Het Sociaal Domein in Amsterdam is niet toegankelijk genoeg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat concludeert Toezicht Sociaal Domein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na eigen on...

Lees meer

Jeugdbescherming voert actie: 'Wachttijd soms wel twee jaar'

Te weinig tijd, te veel bureaucratie en een te hoge werkdruk. Volgens Jeugdbescherming Amsterdam wordt de zorg voor kinderen en gezinnen steeds verder ondermijnd. Ze gaan daarom actievoeren. Op maandag 3 september 201...

Lees meer

Sociaal Domein Amsterdam 'niet toegankelijk genoeg' voor licht verstandelijk gehandicapten

Het Sociaal Domein in Amsterdam is niet toegankelijk genoeg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat concludeert Toezicht Sociaal Domein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na eigen on...

Lees meer

Sociaal werkers moeten fouten kunnen maken

‘Het probleem van het leveren van maatwerk is niet dat de sociaal werker en de cliënt geen passende maatwerkoplossing kunnen bedenken, maar dat de sociaal werker het mandaat niet heeft om die oplossing daadwerkelijk g...

Lees meer

Ook Top600-aanpak voor psychiatrische patiënten

De Amsterdamse aanpak van jeugdcriminelen, de zogeheten Top600, wordt ook uitgerold voor psychiatrische patiënten. De gemeenten en diverse geestelijke gezondheidszorginstellingen (GGZ) moeten beter gaan samenwerken o...

Lees meer

Waarom behandelaren een laag IQ vaak over het hoofd zien

'Ik zou willen dat ze zich meer verdiepen in het leven van hun patiënt' Door: Maurice Timmermans 19 augustus 2017 Een therapie die in de lucht blijft hangen omdat de patiënt een laag IQ heeft. In de psychiatrisc...

Lees meer

Intervisie: wie brengt zijn casus in?

Een belangrijke misvatting bij intervisie: het gaat niet om de casus, maar om de persoon die de casus inbrengt. De sociale professional dus. Hoe kun je kritisch kijken naar je eigen handelen? Wat je bespreekt blijft binn...

Lees meer

‘Verschil professional en ervaringsdeskundige steeds kleiner’

‘Hulpverleners weten hoe ze een spuit moeten zetten, maar niet hoe je een leven moet opbouwen rondom een ziekte.’ Dat zegt onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink. In de praktijk van de hulpverlening wint de...

Lees meer

Kinderen zijn de dupe van ouderschapsplan

Het doel van een ouderschapsplan is dat ouders die uit elkaar gaan, goede afspraken maken over de zorg voor en opvoeding van hun kinderen. Sinds 2009 zijn scheidende ouders verplicht om dit plan te maken. Maar uit onderz...

Lees meer

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

In 2016 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie prevalentieonderzoek laten doen naar het percentage mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd ...

Lees meer

Kom bij ons werken! - Vacature Coach – Ambulant Hulpverlener

Het team van Indaad is multidisciplinair ingericht en een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Bij de werving en selectie van onze collega’s zoeken wij naar eigenschappen die Indaad de ‘flavour’ geven waar ...

Lees meer

Helft van cliënten met beperking krijgt niet de zorg die nodig is

Vooral mensen met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking geven aan dat ze onvoldoende zorg krijgen. Bijna de helft van deze groep zegt regelmatig zorg te mijden omdat het te duur is. Dat blijkt uit een...

Lees meer

Te weinig expertise om uitbuiting te herkennen

Sociaal professionals signaleren (potentiële) uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit vaak niet. Belangrijkste oorzaak: gebrekkige expertise en alertheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. ...

Lees meer

Overheid wil betere hulp voor 66 duizend jongeren zonder baan of diploma

66 duizend jongeren buiten beeld van instanties De overheid heeft vastgelegd dat een deel van de 'spookjongeren' de komende tijd geholpen moet worden bij het halen van een diploma of het vinden van een baan. Deze jong...

Lees meer

‘Contact Veilig Thuis wordt als heftig gezien’

Bijna de helft van de kinderen in groep 7 en 8 heeft ingrijpende ervaringen, blijkt uit onderzoek. Leerkrachten zijn vaak bang om contact op te nemen met Veilig Thuis als ze een vermoeden hebben dat er iets mis is. ‘He...

Lees meer

Weinig zicht op problemen van meisjes in de jeugdzorg

Er is te weinig kennis over meisjes die worden opgenomen binnen de residentiële jeugdzorg. Dat stellen onderzoekers en behandelaars Karin Nijhof, Lotte Reijnhout en Anne Verburgh. ‘Meisjes in residentiële zorg zijn e...

Lees meer

‘De jeugdzorg is één groot doolhof’

Jongeren met een angststoornis krijgen vaak niet de juiste hulp. Wijkteams herkennen angstklachten niet. En dat heeft consequenties voor de jongeren. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat zeven o...

Lees meer

Themabijeenkomst Forensische Zorg - 3 november 2016

In samenwerking met Cordaan en de Hogeschool Leiden organiseren wij een Themabijeenkomst Forensische Zorg.     Met presentaties / lezingen en workshops van: Dr. Jan Dirk de Jong - Lector aanpak jeug...

Lees meer

‘Ervaringsdeskundige verdient gelijkwaardige positie’

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg. Het is een beroep dat zowel in als buiten de instellingen wordt uitgeoefend. Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid...

Lees meer

‘Maak hulp klein en beloftes waar’

De belofte van de decentralisatie was dat zorg en ondersteuning dichtbij de mensen zou worden geregeld. Toch blijken cliënten ‘kopje onder’ te gaan, zoals gezinnen met zorgintensieve kinderen. Marjet van Houten: ‘...

Lees meer

Opleiding voor sociaal werkers vernieuwd

Een nieuwe naam voor de opleiding, nieuwe vakken en geen eerstejaarsstage meer. Opleidingencentrum Zadkine hervormt de scholing voor sociaal werkers. Teamleider Jethro Bos: ‘We willen onze studenten breder kennis laten...

Lees meer

Eigen GGZ-poli voor zorgmijders Zuidoost

Inwoners van Zuidoost lijken niet bereid het stadsdeel te verlaten voor geestelijke gezondheidszorg. Daarom opende Arkin afgelopen week polikliniek Ganzenhoef. Door: Jop van Kempen 31 juli 2016 – Bron: www.parool.nl...

Lees meer

Honderden moeilijke kinderen rondgepompt in ggz-instellingen

Instellingen weten niet wat ze aan moeten met jongeren met complexe stoornissen In Nederland zijn tientallen, mogelijk honderden kinderen die worden 'rondgepompt' tussen jeugdzorg- en ggz-instellingen. Deze kinderen z...

Lees meer

Verslaving bij verstandelijk beperkte jongeren onderbelicht

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) gebruiken relatief vaak overmatig alcohol en drugs, maar krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Dat stelt de landelijk werkende zorgorganisator Pluryn. Jongere...

Lees meer

‘Schuldhulpverlening schiet tekort’

De overheid gaat onterecht teveel uit van de zelfredzaamheid van burgers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Volgens de ombudsman is er te weinig maatwerk: als iemand niet aan de eisen voor een schuldregeling vo...

Lees meer

Kom bij ons werken! - Vacature Coach – Ambulant Hulpverlener

Het team van Indaad is multidisciplinair ingericht en een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Bij de werving en selectie van onze collega’s zoeken wij naar eigenschappen die Indaad de ‘flavour’ geven waar ...

Lees meer

Zo hou je contact met psychotisch familielid

Familieleden vinden het vaak moeilijk om een naaste met een psychotische aandoening te begrijpen en te bereiken. Vooral als deze niet beseft dat hij ziek is. Hoe kun je contact houden met iemand met een psychotische aand...

Lees meer

Cliënt met ernstige psychiatrische aandoening komt uit winterslaap door app

Isolatie en eenzaamheid zijn voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening een groot probleem. De app Smart4U moet helpen bij het maken van contact. Uitgebreid onderzoek laat al zien dat de app daadwerkelijk eff...

Lees meer

Revolutie in de zorg: bij verstandelijk gehandicapten

Bezuinigingen dwingen tot creatieve oplossingen, weten ze sinds vorig jaar bij zorginstelling Philadelphia. Er moest 40 miljoen euro worden gevonden. Dus ook verstandelijk gehandicapten als Michael en Bianca moesten zelf...

Lees meer

Indaad wenst u het allerbeste voor 2016!

Lees meer

Gedragsverklaring beperkt kansen jongeren met strafblad

Jongeren met een strafblad worden belemmerd bij hun pogingen hun leven weer op de rails te krijgen, doordat scholen en bedrijven steeds vaker vragen om een zogeheten Verklaring Omtrent Gedrag. Dat blijkt uit onderzoek...

Lees meer

‘Schuldenaar moet overwinning ervaren’

Veel interventies in de schuldhulpverlening zijn gericht op het geven van informatie of het aanleren van financiële vaardigheden. Maar zo zwart-wit ligt het niet, stelt onderzoeker Tamara Madern. Madern is senior ond...

Lees meer

Indaad wenst u een fijne kerst en een fantastisch nieuwjaar!

Lees meer

‘Ik doe normaal tegen de jongens’

'Toen ik hier twee jaar geleden binnenkwam, ging ik op tafel zitten, keek om me heen en zei: "Voor mij zijn jullie allemaal een tien. Jullie zitten in de leeftijd waarop je grenzen verkent, dat hoort. Val je door de mand...

Lees meer

‘Signalen van ggz-patiënten worden niet gehoord’

Er is te weinig intensieve zorg mogelijk voor patiënten met een ernstige psychische aandoening, zeker voor hen die op de rand van een crisis staan. Nic Vos de Wael van belangenorganisatie Landelijk Platform GGz ziet men...

Lees meer

EIM - Eigen Initiatief Methode: aangeleerde hulpeloosheid en het hulpverlenerssyndroom

“Ik vond het eerst zielig om mensen zelf te laten nadenken, nu zie ik dat het eigenlijk veel ‘zieliger’ is om ze zo afhankelijk van je te maken en te houden”  “Ik heb vooral geleerd om es even 5 seconden mi...

Lees meer

Vrienden worden? Over de ‘vertrouwens’relatie met de lvb-cliënt

‘Eerst vertrouwen, dan bouwen’ zeggen we in de begeleiding van cliënten met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Een prachtig motto. Regioplan heeft onderzoek gedaan naar ‘de motivatie voor begeleiding bi...

Lees meer

Straatmanagers en buurtbeheerders belangrijk voor achterstandswijken

Spilfiguren als straatmanagers en buurtbeheerders spelen een belangrijke rol in de verbetering van achterstandswijken, blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarin maakt het i...

Lees meer

Jongere vindt radicale groep ook gezellig

We moeten niet alleen kijken naar de ideologie van een Islamitische Staat als drijfveer voor jongeren om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. ‘Jongeren vinden zo’n radicale groep in eerste instanti...

Lees meer

Bruggen slaan tussen zorg en bedrijfsleven

Henk Steen: De zorg kan leren van het bedrijfsleven. Wel is enige zorgvuldigheid geboden. Mocht je weinig vrienden hebben dan is LinkedIn een uitkomst. Zelf word ik de laatste tijd opvallend vaak uitgenodigd door mens...

Lees meer

Meer kinderen voor rechter, maar aanpak jeugdcriminaliteit slaagt

Er stonden vorig jaar meer jonge Amsterdammertjes voor de rechter dan in 2013 en toch lijkt de aanpak van jeugdcriminaliteit zijn vruchten af te werpen. Het aantal kinderen groeide namelijk nóg harder. 1740 kinde...

Lees meer

Yahya werd 222 keer afgewezen en is nu een voorbeeld

Yahya maakte zijn school niet af, maar besloot jaren later werken met leren te com­bi­neren. Nu is de documentaire over zijn vruchteloze sollicitaties een waarschuwing voor scholieren. Hij leerde: 'Dag meneer, u spr...

Lees meer

Hoe help je kinderen van vluchtelingen?

12 oktober 2015 Voordat kinderen van vluchtelingen een plek vinden in ons land, hebben ze al het nodige meegemaakt. Hoe help je hen? ‘Als je de ouders goed toerust, is meestal geen gespecialiseerde begeleiding nodig...

Lees meer

'Misdaad loont voor Marokkaanse probleemjongeren nog te vaak'

Meer dan twintig jaar beleid om jonge Marokkaanse criminelen in het gareel te brengen heeft veel te weinig opgeleverd, schrijft Hans Werdmölder in een opinie-artikel. In 1990 schreef ik mijn proefschrift Een Generati...

Lees meer

‘Zwerfjongeren ontsnappen maar niet aan hun situatie’

De afgelopen twintig jaar is de groep dak- en thuisloze jongeren wel beter in beeld, maar niet beter geholpen. Wie voelt zich verantwoordelijk voor deze jongeren, is de vraag? Zonder vast adres kunnen jongeren zich ni...

Lees meer

‘Zorgprofessional voelt zich soms verantwoordelijk voor zelfmoord’

‘Door mensen te vragen naar zelfmoordgedachten, breng je hen niet op het idee om het daadwerkelijk te doen’, zegt regisseur Lian Priemus. Ze maakte de film Strohalm die een inkijk geeft in de hoofden van mensen met s...

Lees meer

Aandacht voor huwelijksdwang blijft nodig

Sociale professionals zijn nog niet alert genoeg op huwelijksdwang. Zij missen vaak de signalen. Die zijn vaak niet duidelijk en jongeren praten er zelf niet gauw over uit loyaliteit aan hun familie. De nieuwe Factsheet ...

Lees meer

Eenzaamheid niet opgelost met sociaal contact

Eenzaamheid komt vaak voor bij ouderen, maar ook bij mensen met bijvoorbeeld een psychische aandoening die steeds langer thuis of in de wijk blijven wonen. ‘Je hoopt dat deze mensen onderdeel van de wijk worden, maar ...

Lees meer

Ervaringsdeskundigen ook waardevol in de wijk

Werken met ervaringsdeskundigen in de wijk; wat levert dat nu op? Vorig jaar draaiden er drie pilots met ervaringsdeskundigen in Gouda, Oss en Amsterdam. En daar valt van te leren. Kwetsbare burgers hebben een ander s...

Lees meer

Probleemgedrag is uitdaging voor professional

Onze visie op dergelijke vormen van probleemgedrag is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Lange tijd vonden we het normaal om zulk gedrag te bestraffen. Tegenwoordig proberen we de oorzaak van het moeilijk versta...

Lees meer

Let op je cliënt tijdens Ramadan

Moslims die medicijnen gebruiken en meedoen aan de Ramadan, lopen gezondheidsrisico’s. Weet waar je op moet letten bij je cliënten die een maand gaan vasten. Moslims die medicijnen gebruiken lopen risico als ze mee...

Lees meer

Vooral in jeugdzorg onvrede over decentralisaties

Wat hebben de Nederlanders tot nu toe gemerkt van de decentralisaties? Dat is de centrale vraag in het langdurige onderzoek van I&O Research. De eerste resultaten zijn er: het wordt nog niet beter, maar er is ook nog...

Lees meer

Meeste uitval arbeidsmarkt door psychische kwaal

Dit jaar zijn voor het eerst meer mensen uitgevallen voor de arbeidsmarkt door stress en andere psychische kwalen dan door lichamelijke klachten. Ruim 415.000 mensen zijn momenteel arbeidsongeschikt vanwege een psychisch...

Lees meer

‘Bezuiniging in het sociale domein is gehaald’

Door korting op de prijs voor zorg en ondersteuning hebben de gemeenten hun bezuinigingsdoelstelling gehaald. Dat zegt de Transitiecommissie Sociaal Domein. ‘Het wordt nu tijd voor een goede relatie tussen gemeenten en...

Lees meer

‘Jeugdzorg hapert in de wijkteams’

 ‘Jeugdhulp is één grote proeftuin geworden.’ Dat zegt de Kinderombudsman in zijn eerste rapport over de transitie van de jeugdzorg. ‘De wijkteams zijn nog zoekend. Dat kan ertoe leiden dat kinderen die hulp n...

Lees meer

'Toegang tot jeugdzorg niet goed geregeld'

Kinderen en hun ouders die dit jaar op zoek zijn gegaan naar jeugdzorg, weten niet goed waar ze terechtkunnen. Kinderombudsman Marc Dullaert constateert in een onderzoek (.pdf) dat de toegang tot de jeugdzorg door de g...

Lees meer

'Jongerenwerker kan radicale jongere niet bereiken'

Het is naïef te denken dat jongerenwerkers radicale moslimjongeren kunnen bereiken. Laat staan ze ervan weerhouden om naar Syrië te vertrekken, vindt Dennis Abdelkarim Honing. Tot voor kort salafistisch moslim. 'Wij...

Lees meer

Verwarde mensen massaal op straat

Gemeenten, politie en ggz houden hun hart vast Mensen met een psychische stoornis dreigen veel vaker op straat te belanden doordat lokale overheden niet genoeg geld krijgen om hen beschermd te laten wonen. Daarvoo...

Lees meer

Liesbeth kan het niet meer volgen

De maatschappij moet zich opmaken voor meer zelfredzaamheid, wil de overheid betaalbaar blijven, stelde premier Rutte vorige jaar. De overheid moet niet langer zorgen voor de burger, maar zorgen dat de burger de boel zel...

Lees meer

De boef heeft baat bij een relatie - maar dat is nog niet makkelijk

Zorg dat criminelen 'woning, werk en wijf' hebben en ze blijven op het rechte pad. Het is een beproefde methode, ook in Amsterdam. Criminoloog Mioara Zoutewelle-Terovan deed onderzoek en wat blijkt: de boef heeft baat bi...

Lees meer

Op het August Allebéplein moet straks alles anders zijn

Na jaren aanmodderen lijkt de vernieuwing van het August Allebéplein in Slotervaart nu toch aanstaande te zijn. Er komen 650 nieuwe woningen. Jongeren uit Nieuw-West krijgen voorrang bij de 498 jongerenwoningen die naa...

Lees meer

‘Wmo-declaraties worden ook een chaos’

Lees meer

Indaad - Nieuwe plek - Nieuw Adres!

Wij zijn er ontzettend blij mee dat wij per 2 februari 2015 een nieuwe plek als organisatie hebben gevonden. U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie aan de Marius Bauerstraat 30 te Amsterdam. Deze nieuwe lo...

Lees meer

Uitroeien van armoede is goedkoopste optie

Er is al meer dan dertig jaar een verschuiving aan de gang in het denken over armoede: van solidariteit naar liefdadigheid. En het moet juist de andere kant op, vindt historicus Rutger Bregman. Dat is goedkoper en daar ...

Lees meer

'Jongerenwerkers worstelen met radicalisme'

Wanneer slaat fundamentalisme van jonge moslims om in extremisme? Jongerenwerkers vangen signalen op en worstelen met het antwoord. ‘Ze voelen aan wanneer ze de situatie niet meer kunnen behappen.’ Gon Mevis van welz...

Lees meer

Aan de vooravond van 1 januari 2015

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Zo lag eergisteren de decemberuitgave van 2014 van Zorg en Welzijn bij ons op de mat. Wij vinden het met dit laatste nieuwsbericht van dit jaar dan ook meer dan gepast om he...

Lees meer

Schuldeisers mogen cliënten niet armer maken

Er komen meer regels voor schuldeisers om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen dieper in de schulden raken. Het doel is om onnodige opstapeling van incasso’s te voorkomen. Schuldeisers moeten beter hun best doe...

Lees meer

'Psychische problemen kosten maatschappij jaarlijks 20 miljard'

Psychische problemen kosten de maatschappij jaarlijks 20 miljard euro. Daarin zitten de kosten voor zorg, ziekteverzuim, productieverlies en arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de OESO, de Organisa...

Lees meer

Helft van de gemeenten gaat met wijkteams werken

Gemeenten grijpen de decentralisatie van de zorg aan om allerlei nieuwe initiatieven te ontplooien. Met integrale wijkteams, buurtbemiddelaars of het delen van scootmobiels proberen gemeenten de kosten van de zorg te bep...

Lees meer

‘In meeste wijken heeft wijkteam geen toegevoegde waarde’

Het is risicovol om alleen op wijkteams in te zetten. Dat stelt Tim Robbe, adviseur voor gemeenten over de transitie. Volgens hem is het grootste probleem van de transitie dat we niet goed begrijpen wat en hoe we moeten...

Lees meer

Waarom problematische schulden niet opgelost worden

Per jaar zoeken ruim 100.00 mensen hulp voor problematische schulden. Bij een derde van de aanvragers zijn de schulden (vooralsnog) onoplosbaar. De NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankier...

Lees meer

Sociaal-juridische dienstverlening van MEE Amstel en Zaan

Communicatie afgestemd op niveau cliënten met beperking Mensen met een beperking vormen een kwetsbare groep burgers. Met vragen of problemen over het leven met een beperking, kunnen zij terecht bij MEE Amstel en Zaan...

Lees meer

Brief aan ‘vergeten groep’ uiterlijk woensdag 29 oktober op mat

Behoort u tot de groep van 14.000 kinderen en volwassenen, die ondanks een indicatie in functies en klassen, toch in aanmerking komt voor de Wlz? Dan krijgt u in de week van 20 oktober 2014 een brief van het CIZ met een...

Lees meer

Gemeenten halen deadline jeugd-ggz niet

‘De deadline van 1 november halen we niet,’ zegt GGZ Nederland over de afspraken van gemeenten voor jeugd-ggz. De meeste aanbieders van jeugdpsychiatrie hebben nog steeds geen contract. Foto:  ANP XTRA De her...

Lees meer

Hoe werkt procedure herbeoordeling Wajongers?

23 oktober 2014, door Dianne van der Veen Ongeveer 240.000 mensen hebben op dit moment een Wajong-uitkering. Het UWV gaat al deze mensen herbeoordelen of ze wel of niet beschikken over arbeidsvermogen. Het is een g...

Lees meer

‘We krijgen straks heftige situaties in gezinnen’

Jeugdwerkers gaan straks heftige situaties in gezinnen meemaken, vreest Ingrid Wood van de Belangenvereniging van Medewerkers in de Jeugdzorg (BMJ). ‘We moeten inzetten op eigen kracht, maar dat gaat lang niet altijd o...

Lees meer

‘Op 1 januari gaan we improviseren in de jeugdzorg’

De loyaliteit van de zorgmedewerkers zal de doorslag geven als het gaat om continuïteit in de jeugdzorg. Dat zegt Martin Dirksen, directeur van Bureau Jeugdzorg Overijssel. De transitie van de jeugdzorg per 1 januari ...

Lees meer

‘Veel collega’s zitten aan hun tax’

Steeds meer mensen met psychiatrische problemen wonen zelfstandig. OGGZ-hoogleraar Niels Mulder maakt zich grote zorgen over hen en over de professionals die hen moeten helpen. ‘Wat ik nu zie gebeuren, vind ik doodzond...

Lees meer

Ambtenaren: ‘Decentralisatie zal stroef verlopen’

Twintig procent van de gemeenteambtenaren voorziet chaos bij decentralisatie van taken van de overheid naar gemeenten. Meer dan de helft verwacht dat de overgang van jeugdzorg en van werk- en zorgtaken naar gemeenten s...

Lees meer

‘Korting jeugdzorg leidt tot gedwongen ontslagen’

In Noordoost Brabant zijn tien instellingen voor specialistische jeugdzorg gaan samenwerken in JES. ‘Onze medewerkers hebben veel kortere lijnen met elkaar.’ Maar geen van de instellingen heeft nog een contract met g...

Lees meer

Gezondheidsraad: ‘Vak sociaal werker uitbouwen’

‘Het sociaal werk moet uitgroeien tot een volwaardige en gezaghebbende professie.’ Dat adviseert de Gezondheidsraad in een advies aan de regering. Kenniscentrum Movisie en de MOgroep willen dat ‘het beroep van soci...

Lees meer

De verwarde mens is terug op straat

Psychiatrische patiënten zijn steeds meer zichtbaar in de wijk, omdat ze vaker thuis behandeling of begeleiding krijgen. Maar zijn hun buurtgenoten wel toe aan buren die zich soms anders gedragen? Dat hangt sterk af ...

Lees meer

Cordaan Jeugd kiest voor open en transparant

Marc Smit en Mariette van Bilderbeek zijn allebei interne projectleider voor het In voor zorg-traject bij Cordaan Jeugd. Met communicatie over alle veranderingen in de zorg onderscheidt de organisatie zich positief. Smi...

Lees meer

‘Sociaal netwerk? Een bloedeloos woord’

Wanneer werkt vrijwilligerswerk? Over die vraag en de verschillende antwoorden daarop hebben vier deskundigen een boek geschreven: ”Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?” Evelien Tonkens, hoogleraar Bur...

Lees meer

Jeugdgevangenissen falen in begeleiding jonge criminelen

Jonge criminelen in jeugdgevangenissen worden vaak niet behandeld. Daardoor zijn ze slecht voorbereid op een terugkeer in de samenleving en is de kans op recidive hoger. De oorzaak van het gebrek aan begeleiding is een e...

Lees meer

‘Veel gemeenten spelen AWBZ’tje met wijkteam’

Een verrassend groot aantal gemeenten gaat in 2015 op nagenoeg dezelfde manier door in plaats van echt te veranderen. Dat zegt hoogleraar Jan Telgen. Die gaan dan een soort AWBZ’tje spelen, maar dan met een wijkteam ...

Lees meer

Gehandicaptenzorg slaat alarm bij Van Rijn

Amsterdam, 7augustus 2014 De gehandicaptenzorgsector merkt niets van de beloofde zachte landing van de transitie. Dat schrijft voorzitter Heleen Dupuis van brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VG...

Lees meer

SP komt met alternatief voor financiering AWBZ

De SP heeft een plan bedacht waardoor de zorg betaalbaar blijft, de koopkracht verbetert en tienduizenden banen in de zorg behouden blijven. Het plan komt van fractievoorzitter Emile Roemer en Tweede Kamerlid Renske Leij...

Lees meer

AWBZ-alternatief SP deugt niet

Het SP-plan voor een alternatieve AWBZ-financiering houdt geen rekening met de toekomst van de zorg of met andere economische sectoren. Bovendien maakt de SP selectief gebruik van feiten. Daarop wijst Marcel Canoy, hoofd...

Lees meer

Indaad is EN 15224 gecertificeerd

Indaad is sinds 9 juli 2014 EN 15224 gecertificeerd. Wij zijn bijzonder trots op deze prestatie. Meer concreet betekent dit dat alle processen van Indaad voldoen aan de kwaliteitseisen voor de zorg. Voorbeelden zijn: ve...

Lees meer

Indaad is ISO 9001 gecertificeerd

Indaad is sinds 9 juli 2014 ISO 9001 gecertificeerd. Wij zijn bijzonder trots op deze prestatie. Meer concreet betekent dit dat alle processen van Indaad voldoen aan de kwaliteitseisen voor de zorg. Voorbeelden zijn: ve...

Lees meer

Gemeente kent LVB-kinderen niet’

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen, na de decentralisatie in 2015. Volgens Dullaert weten de gemeenten niet hoe groot de groep is en waar de kin...

Lees meer

‘Nee, het is de ggz niet teveel’

Of de veranderingen in de ggz ook daadwerkelijk de zorg goedkoper maken, weet Jacobine Geel nu nog niet. Maar dat het de ggz allemaal teveel wordt, dat is niet het geval. De voorzitter van GGZ Nederland zegt in Zorg + We...

Lees meer

Organisaties waarschuwen voor drama’s in de jeugdzorg

Instellingen voor jeugdzorg verwachten dat grote groepen kinderen geen zorg meer krijgen in 2015. Dat schrijven koepelorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC in een brandbrief aan de staatssecretaris...

Lees meer

Recherchechef: 'Jonge criminelen zijn niet te stoppen'

Met de huidige middelen staat de overheid machteloos tegen de nieuwe generatie jonge, gewelddadige criminelen, stelt chef Marjolein Smit van de Amsterdamse recherche. Alleen 'een breder scala' aan straffen en maatregelen...

Lees meer

‘Hulpverlener in gezin moet meer vrijheid krijgen’

De zorg en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen zijn bij 21 gemeenten op hoofdlijnen goed geregeld in aanloop naar het nieuwe Jeugdwetstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties. Maar het ka...

Lees meer

‘Deze jongens zien dit niet als prostitutie’

Wanneer je het over jongeren en ruilseks hebt, denken veel mensen gelijk aan loverboys die minderjarige meiden uitbuiten. Maar ook minderjarige jongens hebben ruilseks. Het is de taak van hulpverleners om deze jongens te...

Lees meer

‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘We zeggen “ga werken” tegen een groep die dat niet zelfstandig kan.’ Idioot eigenlijk, vindt hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties Frans Nijhuis. De Participatiewet is gedoemd te mislukken, vreest hij, tenzi...

Lees meer

Zorgmedewerker is ondanks transitie tevreden

Medewerkers in de ouderen- en thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en geboortezorg geven hun werk gemiddeld een 7,4. Dat blijkt uit onderzoek van ActiZ naar de werknemers- en cliënttevredenheid in de zorg. ‘Een hoge score ...

Lees meer

Van Rijn wil zorgwet niet uitstellen

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) ziet geen reden om de op stapel staande veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit te stellen. 'Uitstel maakt het probleem n...

Lees meer

Wat komt er op gemeenten af met de overheveling van de functies begeleiding en dagbesteding uit AWBZ naar Wmo?

De extramurale begeleiding individueel en groep worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Begeleiding individueel wordt ingezet voor onder...

Lees meer

Wijkteam: wie is aansprakelijk als het mis gaat?

Er zitten juridische haken en ogen aan het werken in wijkteams als het gaat om de uitvoering van de Jeugdwet. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg en over de werkgeversfunctie. Dat zegt...

Lees meer

200 miljoen extra voor langdurige zorg in 2015

De langdurige zorg kan volgend jaar waarschijnlijk rekenen op zo'n 200 miljoen euro extra. De regeringspartijen VVD en PvdA en de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP willen dat het kabinet dat volge...

Lees meer

'Wij zijn geen veredelde maatschappelijk werkers'

Vanaf 1 januari 2015 gaan wijkverpleegkundigen zelf de zorg bij cliënten indiceren. De wijkverpleegkundige gaat in de eerste lijn ervoor zorgen dat cliënten meer op eigen kracht leven. Wat heeft ze nodig? Aster de Lang...

Lees meer

PvdA wil aanpassing Wmo en 250 miljoen extra

PvdA-leider Diederik Samson wil dat mensen meer zekerheid krijgen over de continuïteit van de zorg bij de decentralisatie in 2015. Bovendien denkt hij dat er zo’n 250 miljoen euro extra nodig is voor cliënten bij d...

Lees meer

‘Veel ouders snappen het hulpsysteem niet’

Een gerichte opvoedtraining is vaak effectief om ouders te helpen als hun jonge kinderen gedragsproblemen hebben. Vooral ouders in een lage sociaaleconomische positie blijken moeilijk te bereiken. ‘Ze zijn soms bang da...

Lees meer

‘Jongere weet heel goed wie mentor moet zijn’

Suzanne de Ruig is systeemtherapeut en kreeg begin dit jaar een telefoontje van een gezinsvoogd. Een autistische jongen met ouders die in gebreke blijven, moest naar een gespecialiseerde opvang. Maar daarvoor moest hij n...

Lees meer

'Wijkverpleegkundige is onvoldoende voorbereid op wijk'

De wijkverpleegkundige moet straks indiceren, coachen, samenwerken en preventieplannen opstellen in de wijk. Maar daar is de afgestudeerde, jonge wijkverpleegkundige nog onvoldoende op voorbereid. Zo blijkt uit onderzoek...

Lees meer

‘Tijd lost problemen door huiselijk geweld niet op’

Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld lopen een groter risico dat ze later gedragsproblemen ontwikkelen. Zij kunnen cursussen volgen om probleemgedrag te voorkomen of terug te dringen. Dat deze cursuss...

Lees meer

‘Transitie jeugdzorg niet verantwoord’

Gemeenten hebben zich niet gehouden aan de afspraken eind 2013, nadat de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd de alarmklok luidde. Gevolg is dat de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten niet verantwoord is, zoal...

Lees meer

Gemeenten niet klaar voor overgang jeugdzorg in 2015

Door: Charlotte Huisman, Anneke Stoffelen − 05/03/14 © ANP. Hulpverlener neemt een test af bij een meisje. Bijna de helft van de gemeenten betwijfelt of zij alle kinderen in de jeugdzorg kunnen helpen met het ...

Lees meer

‘Ik wil niet dat zijn stem verloren gaat’

Herman Jan is 19 en heeft een ernstig verstandelijke beperking. Oud genoeg om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar verstandelijk is dat een ander verhaal. Het gemeentelijke zorgbeleid is van invloed op zijn...

Lees meer

Zorg belangrijker dan veiligheid bij verkiezingen

Gezondheidszorg is voor veel kiezers het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Stond 4 jaar geleden veiligheid bovenaan het lijstje van belangrijke onderwerpen, nu zijn dat de thuis-, ...

Lees meer

Jonge crimineel lacht om hulpverleners

De manier waarop de overheid jongeren uit de criminaliteit probeert te halen, werkt niet of zelfs averechts. Sleutelfiguren in jeugdbendes ontlenen status aan mislukte ingrepen door hulpverleners en justitie. Bestuurd...

Lees meer

‘Zwijg niet over criminele Marokkaanse jongeren’

Politie, gemeente en hulpverlening krijgen onvoldoende grip op Marokkaans-Nederlandse jongeren uit Amsterdam-West, waardoor moeilijk is te voorkomen dat zij in de criminaliteit belanden. Dat zegt stadsdeelvoorzitter Mart...

Lees meer

‘Pas op dat je het sociaal werk niet wegbezuinigt’

‘Het sociaal werk is echt een vak en moet meer in de schijnwerper’, zegt Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep. Daarom start de campagne ‘Sociaal werk doe je met sociaal werkers!’, om het belang van de sociaal w...

Lees meer

Steun in Senaat voor overheveling jeugdzorg

De plannen van het kabinet om de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg kunnen op bijval rekenen in de Eerste Kamer.  Door een onafhankelijke commissie in te stellen die alle veran...

Lees meer

Andries Baart: ‘Helpt de transitie mensen echt?’

In theorie en op papier is het helder: zorg en welzijn dichtbij, op maat, vanuit de cliënt. Maar gaat het in de praktijk zo werken? Andries Baart twijfelt. ‘Ik vraag me af of dit transitiebeleid echt bedoeld is om men...

Lees meer

Van Rijn: ‘Ik heb van niemand gehoord dat mijn plan fout is’

'Ik heb nog van niemand gehoord dat mijn plan voor de hervorming van de langdurige zorg inconsistent is of dat het een fout verhaal is.’ Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn in een interview in het februari-nummer...

Lees meer

‘Gemeente moet vooral niet bezuinigen op welzijn’

Bezuinig niet op welzijnsactiviteiten. Laat cliënten die weinig uren begeleiding en verzorging hebben ongemoeid. Anders zullen cliënten afglijden naar meer zorg, en zijn de gemeenten duurder uit. Dat blijkt uit een ond...

Lees meer

Ombudsman wil veiligheidsscan na jeugdzorg

Jeugdzorginstellingen zouden verplicht moeten worden een ‘veiligheidsscan’ te maken van de leef- en thuissituatie van kinderen voordat ze op 18-jarige leeftijd de jeugdzorg verlaten. Daarvoor pleit kinderombudsman Ma...

Lees meer

Jeugdwet stokt bij Eerste Kamer

De nieuwe Jeugdwet roept veel vragen op in de Eerste Kamer. Zes politieke partijen stuurden een grote hoeveelheid aanvullende vragen na de behandeling van de wet op 14 januari. Tineke Slagter, voorzitter van de commissie...

Lees meer

Kriens: ‘Transities omgeven door onzekerheid’

Hoe het gaat met de transities? ‘Er is nog veel onzekerheid. We zijn het nog steeds niet eens met de scheiding tussen persoonlijke verzorging en alle andere taken binnen de Wmo’, zegt Jantine Kriens, voorzitter van d...

Lees meer

Gemeenten stemmen tegen zorgtaken

Twee derde van de Nederlandse gemeenten wil niet verantwoordelijk worden voor het leveren van zorg en begeleiding van de inwoners, in ieder geval niet op de manier zoals dat nu van hen verwacht wordt. Van de ruim 300 ...

Lees meer

Van Rijn wil gemeenten binnen de boot houden

Staatssecretaris Martin van Rijn houdt ‘vertrouwen in goed overleg met de gemeenten’. Dat zegt de bewindsman in reactie op het standpunt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het bestuur ging vrijdag niet akkoord ...

Lees meer

Gemeenten willen nieuwe afspraken met kabinet

Het VNG-bestuur wil met het kabinet over nieuwe voorwaarden praten om de nieuwe Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet uit te voeren. Er moeten nieuwe afspraken komen om de financiële risico’s van gemeenten bij decentral...

Lees meer

Nieuwe website online

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe website, die nu online is! De website heeft een frisse uitstraling gekregen en is voorzien van nieuwe informatie over Indaad. Verder besch...

Lees meer