Indaad

Terug naar overzicht

Integrale begeleiding van lvb’ers in detentie bespaart miljoenen per jaar


Integrale begeleiding voor licht verstandelijk beperkten tijdens hun detentie levert (ex)gedetineerden, de overheid, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers veel geld op. Dat blijkt uit de maatschappelijke businesscase van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Elke euro die de gemeente investeert in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie euro op.

 

13,7 miljoen euro

Als mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie al tijdens hun detentie goed worden begeleid, verloopt de overgang naar de samenleving veel soepeler, blijkt uit de businesscase. Het onderzoek voor de businesscase vond plaats onder 572 (ex)-gedetineerde mensen met een licht verstandelijke beperking in de regio Rotterdam. Integrale begeleiding kost per jaar ongeveer 4,3 miljoen euro, terwijl de begeleiding jaarlijks naar verwachting gemiddeld 13,7 miljoen euro oplevert. Wethouder de Langen van de gemeente Rotterdam is blij met de uitkomsten. ‘We gaan in Rotterdam de aanbevelingen uit deze maatschappelijke businesscase gebruiken in de ontwikkeling van onze verdere aanpak. Want we zien heel duidelijk dat we door vroege begeleiding kosten kunnen besparen. En eigenlijk nog belangrijker: dat we ongelukken en ellende weten te voorkomen.’

 

‘Nieuwe aanpak is hoopvol’

Gemeenten hebben een grote rol bij het organiseren van nazorg aan hun voormalig gedetineerde burgers, vindt VGN-directeur Frank Bluiminck. ‘De groeiende omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie is zorgwekkend. Maar deze nieuwe aanpak is hoopvol en biedt perspectief. Experts tonen in deze business case aan dat je met deze aanpak overlast kan voorkomen en de recidive zelfs kan halveren. Maar het begint bij het herkennen van een verstandelijke beperking. We vragen gemeenten om mensen in detentie met een lvb eerder te herkennen en ze al tijdens detentie een gerichte, goede begeleiding aan te bieden’. In de nieuwe aanpak is een essentiële rol weggelegd voor de integrale levensloopondersteuner. Dit is een begeleider die kennis heeft van verstandelijke beperkingen en die de cliënt langdurig begeleidt bij het resocialiseren. Deze ambulant begeleider bouwt al tijdens detentie aan een vertrouwensband met de gedetineerde en kijkt wat er aan begeleiding nodig is.

 

Positieve effecten

Als gemeenten eerder met passende ondersteuning starten, wordt voorkomen dat op een later moment zwaardere zorg nodig is, stelt de VGN. ‘Ook zorgt de aanpak ervoor dat schulden worden voorkomen of niet verder oplopen. Omdat de aanpak gericht is op meedoen in de samenleving, zal een aantal cliënten ook betaald werk gaan vinden. De maatschappelijke businesscase toont aan dat de aanpak op deze manier de samenleving miljoenen euro’s bespaart.’

Datum: 29 november 2018

Bron: https://www.zorgvisie.nl