Indaad

Ons team

Het team van Indaad is multidisciplinair ingericht, multicultureel, jong, flexibel en dynamisch. Het team van Indaad is gemiddeld 33 jaar oud. Voor elke cliënt maken onze teamleden een passend plan op alle leefgebieden. Door inzichten vanuit de verschillende disciplines uit het team samen te voegen zorgen wij voor een sluitende aanpak. Waar nodig maakt Indaad gebruik van haar netwerkpartners om dankzij hen alsnog te komen tot een sluitende aanpak.