Indaad

Aanbod

Iedereen kan meedoen!

De huidige wereld is druk, complex, snel en voor een deel online. Het lukt niet iedereen om op het gevraagde tempo mee te doen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat iedereen mee kan doen en zijn of haar plek in de samenleving kan vinden. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problemen.

Onze zorg

Wij zetten de eerste stap, creëren vertrouwen en blijven doorzetten. Ook als het gedrag en de situatie ingewikkeld zijn en oplossingen niet voor de hand liggen.

Indaad is al tien jaar ijzersterk in integraal werken en interculturele zorg. Wij zien de persoon en talenten. Niet de beperking of de problemen. Wij benaderen iedereen vanuit gelijkwaardigheid. Wij zijn altijd echt en oprecht. En dat werkt. Écht.

Iemand aanmelden?

We gaan verder waar anderen stoppen.

Voor wie zijn wij er?

Indaad biedt specialistische begeleiding, behandeling, dagbesteding en verblijf aan mensen met een licht verstandelijke beperking en meervoudige complexe problematiek. Denk hierbij aan gedragsproblemen, psychische of psychiatrische problemen, schulden, verslaving of risicovol gedrag. Vaak krijgen onze cliënten weinig steun uit hun omgeving.

We werken met (multi-probleem)gezinnen, jeugdigen, jongeren en volwassenen. Een deel van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. De meeste cliënten hebben een geschiedenis aan hulpverlening met weinig resultaat, waarna deze hulp is beëindigd.

Wij zijn oprecht geïnteresseerd in mensen!

Hoe werkt Indaad?

We werken cultuursensitief en investeren doorlopend in de ontwikkeling van onze aanpak. Indaad vertegenwoordigt een breed palet aan achtergronden, religies, culturen en talen.

We hebben een divers team en zijn hierdoor sterk in het aansluiten bij mensen met een migratieachtergrond. We bieden maatwerk, doordat we rekening houden met alle combinaties van leefwerelden. Bij de hulp die we bieden en bij de match met een coach voor onze cliënten.

Wat we doen

We hebben een ruim en specialistisch zorgaanbod voor een specifieke groep mensen. Onze zorg is op basis van de Wet langdurige zorg, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet forensische zorg. Wij bieden:

  • Aanvullende individuele ondersteuning
  • Specialistische Jeugdhulp (enkelvoudig en meervoudig)
  • Gezinsondersteuning
  • Verblijf, waaronder wonen met begeleiding (FZ, WLZ) en beschermd wonen (WMO-MOBW)
  • (Ambulante) behandeling en diagnostiek
  • Dagactiviteiten

We hebben diverse locaties in de regio (Groot-)Amsterdam en Zaandam.

Iemand aanmelden?