Indaad

De IndaadRaad

Wij zijn trots op onze cliëntenraad, de ‘IndaadRaad’. De IndaadRaad helpt ons namelijk om de zorg aan onze cliënten te verbeteren.

De IndaadRaad is het cliëntadviesorgaan van Indaad en bestaat uit een groep cliënten van Indaad. De IndaadRaad behartigt de belangen van de cliënten bij verschillende vraagstukken. Eens in de 10 weken komt de IndaadRaad bij elkaar om na te denken over verschillende onderwerpen als gebruiksvriendelijkheid van de website, inrichting van de woningen, ideeën voor zomer en winteractiviteiten voor de cliënten en nog veel meer.

De IndaadRaad verzamelt ook tips, klachten en adviezen van andere cliënten van Indaad en bespreekt deze wanneer ze worden aangedragen.

Het advies van de IndaadRaad wordt periodiek meegenomen in het management overleg en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

Als cliënt, of betrokkene bij één van onze cliënten, kun je terecht met:

  • Jouw klachten over Indaad
  • Jouw complimenten voor Indaad
  • Jouw vragen aan Indaad
  • Jouw tips of adviezen voor Indaad

Stuur ons vooral eens een e-mail.