Indaad

Begeleiding thuis

Vanuit ambulante begeleiding thuis krijgen onze cliënten precies de ondersteuning die ze nodig hebben. Dat kan lang of kort zijn, regelmatig of juist af en toe.

Zo kan iedereen weer vol vertrouwen meedoen in de maatschappij.

Wij geven niet op. Wij geven niemand op.

Voor wie?

We bieden ambulante begeleiding voor (jong)volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking en soms meervoudige problematiek. Denk hierbij aan psychische of psychiatrische problemen, schulden, schooluitval, verslaving of contact met politie of justitie.

Begeleiding thuis door Indaad

Onze zorg bieden we vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (AIO in Amsterdam), Forensische zorg, Wet Langdurige zorg.

Nog geen 18 jaar of is er sprake van verlengde jeugdhulp? Dan helpen we vanuit de Jeugdwet.

Zie ook de pagina jeugdhulp.

Onze aanpak

Onze aanpak is veelzijdig, pro-actief, netwerkgericht en integraal. Daarmee bedoelen we dat we kijken naar alle leefgebieden.

We werken cultuursensitief. We hebben een oprechte interesse in onze cliënten en houden rekening met afkomst, achtergrond,  religie, cultuur en talen.

Op basis van achtergrond en voorkeuren matchen we een coach aan onze cliënten. Dat kunnen we omdat we een divers en enthousiast team hebben. Dat betekent dat een cliënt altijd met iemand samenwerkt die hem of haar écht begrijpt, écht luistert en naast de cliënt staat.

Aanmelden

Voordat we starten hebben we een intakegesprek. Daarin stemmen we af wie wat gaat doen, zodat er duidelijke afspraken zijn.

Cliënten werken met ons aan de doelen die voor hem of haar het belangrijkst zijn.

Onze mogelijke ondersteuning bespreken we met de client en eventuele andere organisaties (als die betrokken zijn). Dat kan bijvoorbeeld een cliëntondersteuner, mantelzorger, vader, moeder, broer, zus of buurtteammedewerker zijn.

Iemand aanmelden?

Onze cliënten gaan weer vol vertrouwen de maatschappij in.

Bij Indaad is iedereen welkom. Wij hebben op voorhand geen contra-indicaties. Wij bieden passende hulp aan onze cliënten en halen het beste in ze naar boven.

Als een situatie beter door een andere zorgverlener kan worden opgelost, dan verwijzen we naar de juiste partij.

Wij bieden passende hulp