Indaad

Aanmelden

Met het aanmeldformulier hieronder geef je op een veilige manier alle gegevens voor een aanmelding door.

Wil je weten of jij of je cliënt in aanmerking komt voor zorg bij Indaad? Dan kun je ons bellen of mailen. Het Indaad aanmeldteam is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Indicaties

Om zorg van Indaad te kunnen ontvangen heeft de cliënt een van de volgende zorgindicaties nodig:

  • WMO-indicatie: verwijsbrief van het sociaal wijkteam of Buurtteam (Amsterdam).
  • Jeugdhulp: SPIC van een gecertificeerde instelling of verwijsbrief huisarts.
  • WLZ-indicatie: kopie van een zorgprofiel op naam van andere instelling.
  • Justitie-indicatie: verwijsbrief van de reclassering.
  • ZvW indicatie: verwijsbrief van de huisarts/psychiater voor SGGZ

Indaad heeft voor 2022 productieafspraken met Zilveren Kruis, Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad en Cordaan.

Wachttijd

De wachttijd hangt af van het aantal mensen op de wachtlijst en de specifieke hulpvraag. Vragen over de wachttijd? Neem contact op met ons aanmeldteam!

 

Aanmeldformulier

Aanmelder


Client


Vertegenwoordiger


Achtergrondinformatie


Zorgindicatie


Akkoord