Indaad

Onze kernwaarden

Waarom zijn we opgericht?

In ons werk merken we dat de huidige (online) wereld een buitengewoon snelle en drukke plek is. Niet iedereen is helemaal toegerust om op dat tempo mee te draaien, waardoor onderdeel zijn van het systeem een voorrecht is geworden in plaats van een vanzelfsprekendheid. Met alles wat het (online) leven tegenwoordig van ons verwacht, wordt de groep die zich in deze snelheid niet meer kan oriënteren steeds groter. Als de oriëntatie wegvalt ontstaat er een hele keten van teleurstellingen. Gebrek aan vertrouwen leidt vervolgens tot achterstand op vele fronten.

Daarom gaat Indaad voor een inclusieve samenleving waar iedereen meedoet, dus ook mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Juist de mensen die het meer kracht kost om hun bijdrage te leveren, helpen we actief om hun doelen mogelijk te maken. We geloven dat de samenleving meer is dan de som der delen. De actieve bijdrage van eenieder levert een dubbelplus effect op. En door onze begeleiding bieden wij juist hen de kans om zich volwaardig burger te voelen en onderdeel te worden van de omgeving waarin ze wonen.

De uitdagingen en verleidingen van de straat zijn ons bekend. We weten wat het leven biedt en begrijpen de teleurstellingen. We geloven dat iedereen met de juiste ondersteuning mee kan doen. Systemen helpen hier niet altijd bij. Daarom zijn we dwarsdenkers bij het oplossen van complexe problemen.

Streetwise en Rebels

We houden vol waar anderen opgeven. We deinzen niet terug voor mensen die nergens anders meer terecht kunnen. We komen pragmatisch in actie en wachten niet af. We werken met volle overtuiging samen met iedereen die een steentje bijdraagt aan het welzijn van de cliënt.

Ambitieus en Daadkrachtig

De samenleving heeft een veelheid aan achtergronden, religies, culturen en talen. We kennen en begrijpen dat ieders (online) leefwereld er anders uit ziet. Daarom investeren we in mensen met een oprechte interesse en nieuwsgierigheid in de ander, mensen die eigen vooroordelen kennen en er bewust overheen stappen. Iedereen krijgt van ons een warm welkom.

Inclusief en Kleurrijk

Als situaties bijzonder complex zijn lijkt er soms geen uitweg meer mogelijk. Dan zetten we zaken graag in perspectief. Dus ook als de situatie lastig of pijnlijk is, je kan altijd met ons lachen. Gedeelde humor kan opluchten en helpen elkaar echt te begrijpen.

Relativerend en met Humor

Een eerste ontmoeting vraagt een oprechte interesse in de ander. Dat betekent dat we de echte jij willen leren kennen. En dat we ons veilig genoeg voelen om elkaar de waarheid te zeggen, ook als dat ongemakkelijk is. We komen onze beloften na: zeg wat je doet en doe wat je zegt. Zonder toneelspelletjes. Dat maakt Oprechtheid onze handelswijze.

Echt en Oprecht