Indaad

Terug naar overzicht

‘Transitie jeugdzorg niet verantwoord’


Gemeenten hebben zich niet gehouden aan de afspraken eind 2013, nadat de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd de alarmklok luidde. Gevolg is dat de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten niet verantwoord is, zoals de zaken er nu voor staan. Dat schrijft de Transitiecommissie in haar derde rapportage.

Bijna drie maanden nadat gemeenten afspraken hebben gemaakt voor een zogenoemde “zachte landing” voor bureaus jeugdzorg, zijn er nog steeds geen stappen genomen voor concrete oplossingen van het zorgaanbod. Bovendien blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd dat er geen of nauwelijks afspraken zijn in gemeenten over de continuïteit van de jeugdzorg en over de inrichting van de nieuwe taken van gemeenten. De Transitiecommissie vindt op dit moment de transitie van de jeugdzorg op 1 januari 2015 niet verantwoord.

Alarmbellen

Dit alles staat in de Derde Rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, die vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Teeven en Van Rijn. In november 2013 had de Transitiecommissie vijf voorwaarden gesteld voor een “zachte landing” van de jeugdzorg. De alarmbellen gingen in november rinkelen toen bleek dat in meer dan de helft van de 41 regio’s de gemeenten nog geen of onvoldoende afspraken hadden gemaakt over de transitie van de jeugdzorg.

In een interview met Zorg +Welzijn waarschuwde Leonard Geluk, voorzitter van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ), voor de ondergang van de bureaus jeugdzorg.

Falen

De gemeenten falen in hun voortvarende besluitvorming over de transitie van de jeugdzorg. Uit een onderzoek in opdracht van de Transitiecommissie blijkt dat ‘de meerderheid van de transitiemanagers in gemeenten aangeeft zich midden in het proces van afspraken maken bevinden. Zij verwachten uiterlijk in de zomer van dit jaar tot afspraken te komen.’ Een grote meerderheid van de aanbieders van jeugdzorg geeft aan dat er nog ‘in het geheel geen afspraken zijn gemaakt. Ze weten niet of zij nog tot deze afspraken zullen komen.’

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het oordeel van de Transitiecommissie gevraagd aan staatssecretaris Van Rijn om in januari 2014 de plannen voor de jeugdzorg opnieuw te laten beoordelen’.

Aanpak

De Transitiecommissie geeft een sprankje hoop dat het nog goed kan komen: ‘Er is een programmatische aanpak van gemeenten nodig, waarin is uitgewerkt wat er minimaal aan maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat kinderen tussen de wal en het schip vallen.’ Volgens de Transitiecommissie zijn de gemeenten nu aan zet. OM de transitie van de jeugdzorg op de rails te krijgen, hebben gemeenten gerichte ondersteuning nodig. Belangrijk is ook, aldus de commissie, is dat gemeenteraden niet alleen de kaders aangeven voor de gemeentelijke jeugdzorg, maar ook het proces van de transitie controleren. De commissie constateert overigens dat de komende gemeenteraadsverkiezingen de voortgang van de nieuwe jeugdtaken niet bevordert.

Door CAROLIEN STAM 4 mrt 2014

 Foto: ANP XTRA

Bron: www.zorgenwelzijn.nl