Indaad

Terug naar overzicht

Zorg belangrijker dan veiligheid bij verkiezingen


Gezondheidszorg is voor veel kiezers het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Stond 4 jaar geleden veiligheid bovenaan het lijstje van belangrijke onderwerpen, nu zijn dat de thuis-, jeugd- en ouderenzorg. Ook het thema werkgelegenheid spreekt veel mensen aan, meer nog dan veiligheid.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo waarvan de resultaten donderdag zijn gepubliceerd. Volgens de onderzoekers is het bij de kiezer doorgedrongen dat gemeenten door decentralisatie meer verantwoordelijkheden hebben gekregen voor taken als ouderen- en gehandicaptenzorg.

Vertrouwen

Het vertrouwen dat gemeenten de zorgtaken goed zullen uitvoeren, is laag. Twee derde van de ondervraagden heeft er geen fiducie in dat het goed komt. Vooral op het gebied van de jeugdzorg zijn er sterke twijfels: 69 procent heeft weinig tot geen vertrouwen in een goede uitvoering van de jeugdzorg.

Opkomst

Op basis van de steekproef verwacht TNS Nipo een historisch lage opkomst bij de raadsverkiezingen op 19 maart. De kans bestaat dat minder dan 50 procent van de stemgerechtigden de gang naar het stemlokaal gaat maken. Van de ondervraagden heeft 42 procent aangegeven zeker te gaan stemmen. 4 jaar geleden bedroeg die zogeheten opkomstintentie 49 procent en ging uiteindelijk 54 procent naar de stembus.

Lokale partij

Naar verwachting zullen lokale politieke partijen goed scoren. Zo’n 26 procent van de stemmen gaat mogelijk naar de ‘lokalen’, maar dat zou nog wel meer kunnen zijn. ‘In 2010 peilden we de lokale partij op 12 procent maar scoorden ze gezamenlijk het dubbele: 24 procent’, aldus TNS Nipo. De oorzaak is simpel, zeggen de onderzoekers: ‘De respondent denkt bij het invullen van de enquête misschien aan een landelijke partij als SP of D66 of de Partij voor de Dieren en ontdekt in het stemhokje dat deze partij niet meedoet.’

Aan het onderzoek werkten 1310 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee. Ze zijn tussen 7 en 10 februari bevraagd.

Bron: www.zorgenwelzijn.nl 

Foto: ANP