Indaad

Terug naar overzicht

‘Veel ouders snappen het hulpsysteem niet’


Een gerichte opvoedtraining is vaak effectief om ouders te helpen als hun jonge kinderen gedragsproblemen hebben. Vooral ouders in een lage sociaaleconomische positie blijken moeilijk te bereiken. ‘Ze zijn soms bang dat, als ze vertellen dat ze wel eens een tik uitdelen, de hulpverlener dit doorgeeft aan het AMK.’

Onderzoeker Patty Leijten promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar het bereik en effect van opvoedcursussen. Ze focust op gezinnen met een lage sociaaleconomische status; vaak laagopgeleide en immigrante gezinnen in achterstandswijken. Leijten: ‘Veel ouders snappen het hulpverlenerssysteem niet en dat maakt hen onzeker. Ga naar de plek waar mensen zich vertrouwd voelen: zet de schooldeuren open voor oudercursussen.’

“Better safe than sorry”

Het onderzoek laat zien dat de meeste ouders met een lage sociaaleconomische status niet negatief staan tegenover opvoedondersteuning. Toch melden ze zich vaak niet aan en dat maakt het moeilijk om te onderzoeken wat hun motieven daarvoor zijn. Al pratend met ouders die wel meededen, kreeg Leijten toch meer inzicht:  ‘Veel ouders snappen het hulpverlenerssysteem niet en dat maakt hen onzeker. Zo zijn ze soms bang dat als ze tijdens een cursus vertellen dat ze wel eens een tik uitdelen, de hulpverlener dit doorgeeft aan het AMK of Bureau Jeugdzorg. In hun omgeving hebben ze ooit zo’n soort verhaal gehoord, dus dan denken ze: “better safe than sorry”.’

Scholen

Het wantrouwen wegnemen lukt het beste op een plek waar mensen zich vertrouwd voelen. Volgens Leijten is het daarom handig om een oudercursus  te laten aansluiten bij wat mensen kennen: ‘Een van de beste plekken is de school, maar het zou bijvoorbeeld ook in een wijkcentrum kunnen. Voorwaarde is wel dat de band tussen ouders en school goed is, en ook de band tussen school en hulpverleners.’

Door José van der Waerden 17 mrt 2014 laatste update:20 mrt 2014

Foto: ANP XTRA

Bron: www.zorgenwelzijn.nl