Indaad

Nieuws

Hoe werkt procedure herbeoordeling Wajongers?

Hoe werkt procedure herbeoordeling Wajongers?

23 oktober 2014, door Dianne van der Veen Ongeveer 240.000 mensen hebben op dit moment een Wajong-uitkering. Het UWV gaat al deze mensen herbeoordelen of ze wel of niet beschikken over arbeidsvermogen. Het is een gro...

‘We krijgen straks heftige situaties in gezinnen’

‘We krijgen straks heftige situaties in gezinnen’

Jeugdwerkers gaan straks heftige situaties in gezinnen meemaken, vreest Ingrid Wood van de Belangenvereniging van Medewerkers in de Jeugdzorg (BMJ). ‘We moeten inzetten op eigen kracht, maar dat gaat lang niet altijd o...

‘Op 1 januari gaan we improviseren in de jeugdzorg’

‘Op 1 januari gaan we improviseren in de jeugdzorg’

De loyaliteit van de zorgmedewerkers zal de doorslag geven als het gaat om continuïteit in de jeugdzorg. Dat zegt Martin Dirksen, directeur van Bureau Jeugdzorg Overijssel. De transitie van de jeugdzorg per 1 januari ...

‘Veel collega’s zitten aan hun tax’

‘Veel collega’s zitten aan hun tax’

Steeds meer mensen met psychiatrische problemen wonen zelfstandig. OGGZ-hoogleraar Niels Mulder maakt zich grote zorgen over hen en over de professionals die hen moeten helpen. ‘Wat ik nu zie gebeuren, vind ik doodzond...

Ambtenaren: ‘Decentralisatie zal stroef verlopen’

Ambtenaren: ‘Decentralisatie zal stroef verlopen’

Twintig procent van de gemeenteambtenaren voorziet chaos bij decentralisatie van taken van de overheid naar gemeenten. Meer dan de helft verwacht dat de overgang van jeugdzorg en van werk- en zorgtaken naar gemeenten s...

‘Korting jeugdzorg leidt tot gedwongen ontslagen’

‘Korting jeugdzorg leidt tot gedwongen ontslagen’

In Noordoost Brabant zijn tien instellingen voor specialistische jeugdzorg gaan samenwerken in JES. ‘Onze medewerkers hebben veel kortere lijnen met elkaar.’ Maar geen van de instellingen heeft nog een contract met g...

Gezondheidsraad: ‘Vak sociaal werker uitbouwen’

Gezondheidsraad: ‘Vak sociaal werker uitbouwen’

‘Het sociaal werk moet uitgroeien tot een volwaardige en gezaghebbende professie.’ Dat adviseert de Gezondheidsraad in een advies aan de regering. Kenniscentrum Movisie en de MOgroep willen dat ‘het beroep van soci...

De verwarde mens is terug op straat

De verwarde mens is terug op straat

Psychiatrische patiënten zijn steeds meer zichtbaar in de wijk, omdat ze vaker thuis behandeling of begeleiding krijgen. Maar zijn hun buurtgenoten wel toe aan buren die zich soms anders gedragen? Dat hangt sterk af va...

Cordaan Jeugd kiest voor open en transparant

Cordaan Jeugd kiest voor open en transparant

Marc Smit en Mariette van Bilderbeek zijn allebei interne projectleider voor het In voor zorg-traject bij Cordaan Jeugd. Met communicatie over alle veranderingen in de zorg onderscheidt de organisatie zich positief. Smi...

‘Sociaal netwerk? Een bloedeloos woord’

‘Sociaal netwerk? Een bloedeloos woord’

Wanneer werkt vrijwilligerswerk? Over die vraag en de verschillende antwoorden daarop hebben vier deskundigen een boek geschreven: ”Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?” Evelien Tonkens, hoogleraar Bur...