Indaad

Terug naar overzicht

‘We krijgen straks heftige situaties in gezinnen’


Jeugdwerkers gaan straks heftige situaties in gezinnen meemaken, vreest Ingrid Wood van de Belangenvereniging van Medewerkers in de Jeugdzorg (BMJ). ‘We moeten inzetten op eigen kracht, maar dat gaat lang niet altijd op.’

Door preventief werken, zouden meer hulp en de dure ondertoezichtstellingen (ots) van kinderen voorkomen moeten worden. Dat is de idee achter de transitie van de jeugdzorg. ‘Het is een utopie dat dit in alle gevallen opgaat’, zegt Wood. ‘Er blijft een behoorlijke groep mensen bestaan, die het niet lukt zich staande te houden en die geen sociaal netwerk hebben. Als we alleen met z’n allen inzetten op eigen kracht, kunnen we straks heftige situaties in gezinnen krijgen.’

Onzekerheid

Ingrid Wood is tijdelijk voorzitter van de Belangenvereniging van Medewerkers in de Jeugdzorg, BMJ. De sector staat onder grote druk, vooral door onzekerheid over contracten met gemeenten. Daarom zijn jeugdzorgwerkers onzeker over hun baan en over hoe zij na 1 januari 2015 hun werk moeten doen. ‘Ik denk dat we pas in de loop van volgend jaar concreet vorm kunnen geven aan de decentralisatie. Zolang er onzekerheden over contracten en over inzet van hulp blijven, zal samenwerking moeilijk zijn. Want met wie moet je samenwerken, en op basis waarvan?’

Dat de decentralisatie van de jeugdzorg vele bestuurders zorgen baart, kan niemand ontgaan zijn. Maar hoe staan uitvoerende professionals er zelf in?

Op straat

Veel  jeugdzorginstellingen weten nog steeds niet of hun zorgaanbod ook in 2015 ingekocht zal worden door de gemeente. ‘Dus ze zijn nu al de organisatie aan het herschikken,’ zegt Wood. ‘Vanuit de instelling is dat misschien begrijpelijk, maar hierdoor komen veel jeugdwerkers op straat te staan. Op dit moment worden haast nergens meer vaste contracten gegeven. Ik hoor ook dat sommige collega’s zelf besluiten te stoppen, omdat ze het niet meer zien zitten om hun werk nog goed te doen.’

Wijkteams

De transitie gaat te snel, vindt de voorzitter. Er is nog te weinig sprake van samenwerking tussen professionals en gemeenten in wijkteams. ‘Er zijn op dit moment, verspreid over het land, wat proeftuinen van samenwerking in wijkteams. Per gemeente is dat weer anders. Wij hebben wel ideeën over hoe samen te werken. Hulpverleners gaan elkaar meer opzoeken, in overleg met het gezin en de betrokkenen om het gezin heen. Iedereen is zich ervan bewust dat zo gewerkt moet worden, maar iedereen werkt nog vanuit zijn eigen organisatie.’

Verantwoordelijkheid

Ook de taken en verantwoordelijkheden van professionals in wijkteams zijn nog onduidelijk. Wood: ‘Dat moet je niet hebben als je werkt met kinderen in een onveilige situatie, terwijl iedereen naar elkaar zit te kijken wie de verantwoordelijkheid neemt.’

De loyaliteit van de zorgmedewerkers zal de doorslag geven als het gaat om continuïteit in de jeugdzorg. Dat zegt Martin Dirksen, directeur van Bureau Jeugdzorg Overijssel. ‘Het wordt noodverbanden aanbrengen.’

Door CAROLIEN STAM 20 okt 2014

Foto: ANP

Bron: www.zorgenwelzijn.nl