Indaad

Terug naar overzicht

‘Korting jeugdzorg leidt tot gedwongen ontslagen’


In Noordoost Brabant zijn tien instellingen voor specialistische jeugdzorg gaan samenwerken in JES. ‘Onze medewerkers hebben veel kortere lijnen met elkaar.’ Maar geen van de instellingen heeft nog een contract met gemeenten over de te verlenen jeugdzorg in 2015. ‘Het gaat hier om drie tot vierhonderd banen,’ aldus Rita van de Wouw, voorzitter van JES.

‘Wij weten nog van niets over het budget of over het definitieve voorschot om de zorg voort te kunnen zetten. Wij kennen de mensen in de wijkteams niet, met wie we moeten gaan samenwerken.’ Dat zegt voorzitter Rita van de Wouw van het nieuwe samenwerkingsverband van specialistische jeugdzorginstellingen in Noordoost Brabant, JES. ‘Wij horen ook van wethouders en ambtenaren dat ze niet meer weten hoe het verder moet met de jeugdzorg. Als deze onduidelijkheid doorzet, staan alleen al hier in Noordoost Brabant 400 arbeidsplaatsen op het spel. Dat is niet met natuurlijk verloop op te vangen.’

Transitie

De samenwerking van de tien jeugdzorginstellingen is al een jaar geleden begonnen. De bedoeling is om samen te werken en een vangnet te vormen, waardoor kinderen niet tussen de wal en het schip vallen. ‘Allereerst door duidelijk te maken wat de transitie voor ons betekent en daar producten op te ontwikkelen en uit te voeren.’ Een mooi voornemen, dat wordt overschaduwd door de grote onduidelijkheid over welke jeugdzorg geleverd moet worden aan gemeenten. Van de Wouw: ‘Geen van de instellingen in het samenwerkingsverband heeft al een contract kunnen afsluiten met een gemeente.’

Driekwart van de jeugdzorg organisaties heeft nog steeds geen afspraken met gemeenten over voortzetting van de zorg voor kinderen na 1 januari 2015. De transitiecommissie Stelselherziening Jeugd luidt de noodklok.

Onduidelijk verhaal

‘Het is een onduidelijk verhaal’, zegt de voorzitter van JES over de cijfers die rondgaan over bezuinigingen in de jeugdzorg. ‘De staatssecretaris zegt dat voldoende geld naar gemeenten is overgeheveld. Gemeenten zeggen er 15 tot 20 procent bezuinigd moet worden. Ik ben er niet bij, ik weet niet waar die verschillende cijfers vandaan komen. Maar wethouders zitten ook met handen in het haar. Verder is het erg ingewikkeld dat gemeenten met honderd verschillende jeugdzorginstellingen te maken krijgen. En andersom; onze instellingen moeten honderd verschillende offertes maken.’

Loonstijging

Staatssecretaris Van Rijn heeft gemeenten opdracht gegeven dat alle contracten vóór 1 november rond moeten zijn.  Wat moet er geregeld zijn voor die tijd? Van de Wouw: ‘Wat de korting voor de jeugdzorg is en op welke wijze wij verantwoordelijkheid moeten afleggen. Niets is bekend over welke informatie de gemeenten moeten hebben van ons. Verder hoor ik niets over extra geld dat nodig is om de cao-loonstijgingen en sociale lasten op te vangen. Ik heb uitgerekend dat het om 5 procent van het budget gaat. Daar moet echt duidelijkheid over komen.’

Bron: www.zorgenwelzijn.nl 

Foto: ANP