Indaad

Terug naar overzicht

Gezondheidsraad: ‘Vak sociaal werker uitbouwen’


‘Het sociaal werk moet uitgroeien tot een volwaardige en gezaghebbende professie.’ Dat adviseert de Gezondheidsraad in een advies aan de regering. Kenniscentrum Movisie en de MOgroep willen dat ‘het beroep van sociaal werker in ere wordt hersteld’. Met financiering en een kennisprogramma.

Volgens de Gezondheidsraad is ‘een forse impuls in het sociaal werk onontbeerlijk’, nu de transformatie van het sociale domein realiteit is. ‘Sociaal werk is een vak, met kennis en kunde die er niet zo maar even bij gedaan kunnen worden.’ Dat stelt de Gezondheidsraad in zijn advies: “Sociaal werk op solide basis”. Maandag 15 september biedt de raad het advies aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan.

Financiële impuls

De Gezondheidsraad pleit voor ‘stimuleringsprogramma’ om kennis binnen het sociale domein te ontwikkelen, te verspreiden en de professionaliteit te bevorderen. ‘Een verschuiving van aandacht en middelen van de tweede lijn naar de eerste en nulde lijn is hard nodig,’ constateert de Gezondheidsraad. Om het vak goed te kunnen uitoefenen in de transformatie, is een ‘forse impuls in het sociaal werk onontbeerlijk. Daar hoort onderbouwing en een wetenschappelijke basis bij.’ De Gezondheidsraad erkent dat er financiering voor zo’n stimuleringsprogramma vrijgemaakt moet worden.

Register sociaal werk

Marijke Steenbergen van Movisie, is blij dat ‘er nu ook geïnvesteerd gaat worden in een duurzaam kennissysteem in de sociale sector. Behalve geld vraagt dat ook om een stevige, meerjarige en gecoördineerde inzet van alle partijen.’ Marijke Vos, voorzitter van de brancheorganisatie MOgroep pleit daarnaast voor een register voor sociaal werkers: ‘Eén breed wettelijk register sociaal werk, met verschillende kamers.’

Foto: ANP

Bron: www.zorgenwelzijn.nl

Amsterdam, 15 september 2014