Indaad

Terug naar overzicht

‘Op 1 januari gaan we improviseren in de jeugdzorg’


De loyaliteit van de zorgmedewerkers zal de doorslag geven als het gaat om continuïteit in de jeugdzorg. Dat zegt Martin Dirksen, directeur van Bureau Jeugdzorg Overijssel. De transitie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 baart iedereen zorgen. ‘Het wordt noodverbanden aanbrengen.’

‘Medewerkers zullen op 1 januari de blaren op de zolen rennen om de vernieuwing van de jeugdzorg voor elkaar te krijgen’, is de overtuiging van Martin Dirksen. De directeur van bjz Overijssel wil geen negatief scenario schetsen. ‘Maar het is wel duidelijk dat de transitie van de jeugdzorg na 1 januari alleen kan slagen, omdat creatieve medewerkers improviseren om de zorg te continueren. Het wordt noodverbanden aanbrengen in de jeugdzorg.’

Contracten

De tijd is te kort om een goede overheveling van taken naar de professionele teams in de gemeenten voor elkaar te krijgen, zegt Dirksen. ‘Als op 1 november hopelijk de meeste contracten met jeugdzorginstellingen rond zijn, moet er nog heel wat geregeld worden.’

Risicovol

Dirksen geeft het voorbeeld van de Veilig Thuis-organisaties, die nu worden gevormd in de jeugdzorgregio’s – een samenvoeging van de steunpunten huiselijk geweld en het AMK. ‘Nieuwe teams moeten nog worden samengesteld. Het regelen van de werkprocessen en de taakverdeling met de wijkteams moet voor een groot deel nog beginnen. Bovendien zijn er veel variaties in de organisatie van de Veilig Thuis-teams. Ik denk dat het uitermate risicovol is, als die teams moeten draaien zonder dat er een goede structuur onder ligt.’

Boventallig

Er is heel veel onzekerheid bij medewerkers, weet ook Dirksen. ‘Omdat ze niet weten of ze op 1 januari nog wel bij jeugdzorg werken. Dat is niet goed voor een energieke start van de nieuwe jeugdzorg.’ BJZ Overijssel heeft op basis van voorlopige plannen al in het voorjaar berekend dat 180 fte boventallig wordt. Er is een sociaal plan afgesproken over de voorwaarden voor vertrek van werknemers. ‘Hoeveel mensen dat in de praktijk zijn, zal pas na 1 november duidelijk worden. Maar inmiddels hebben al een veertigtal werkers er zelf voor gekozen de organisatie te verlaten,’ aldus de directeur. ‘Ik denk dat uiteindelijk zo’n 40 fte worden ontslagen.’

Wijkteams

Het kan wel, een goede transitie, volgens Dirksen, die het voorbeeld geeft van Enschede. Deze gemeente is al twee jaar bezig met wijkteams. ‘Er is goed nagedacht over de structuur van de teams in de wijk. Verder zijn alle mensen in de wijkteams in dienst van één, door de gemeente aangewezen, werkgever – in dit geval de stichting maatschappelijke dienstverlening Enschede. Dat zorgt ervoor dat er geen verbrokkeling in de organisatie van de wijkteams is. Ook al zijn er per wijk verschillen in zorg en ondersteuning, in een goede organisatie kunnen professionals een goed antwoord geven op de lokale ontwikkelingen.’

Foto: ANP XTRA

Bron: www.zorgenwelzijn.nl