Indaad

Onze partners

Voor ons is samenwerken kern van wie we zijn. Dat komt enerzijds doordat we als kleinere aanbieder niet alle expertise in huis kunnen hebben. Anderzijds zit in het in ons DNA besloten. Zorg kan in onze ogen uitsluitend in samenhang, integraal en verbonden plaatsvinden. Successen kunnen alleen met andere partners bereikt worden, vanwege de wederzijdse afhankelijkheid. Voorbeelden van onze samenwerkingspartners zijn:

Medipoint

Politie Amsterdam - Amstelland

GGD Amsterdam

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

William Schrikker Groep

Jeugdreclassering, jeugdbescherming en pleegzorg

Zorgkantoor

Spirit

Hulp voor jeugd en opvoeders

UWV Werkbedrijf

Connect Initiatieven

Multi Plus Zorg & Dienstverlening

Cordaan

Verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning

Rochdale

Huisvesting en leefbaarheid in de wijk

Stichting MEE Amstel tot Zaan

Ondersteuning van mensen met een beperking.

Sezo / Puur Zuid / Civic / GKB Amsterdam

Schuldhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening

Punt P / De Waag

Openbaar Ministerie / Reclassering Nederland

AFC Ajax en Sportzorg

Vrijetijdsbesteding en dagbesteding

Leger des Heils

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

De Bascule / HVO Querido / Arkin / Jellinek

Behandeling, begeleiding, diagnose en verslavingszorg

ROC Top / Amsterdamse School / Amsterdamse Plus / ROC Op maat

Onderwijs

De Herstelling / Zeehoeve

Dagbesteding voor jonge werkzoekenden

Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam