Indaad

Terug naar overzicht

EIM – Eigen Initiatief Methode: aangeleerde hulpeloosheid en het hulpverlenerssyndroom


“Ik vond het eerst zielig om mensen zelf te laten nadenken, nu zie ik dat het eigenlijk veel ‘zieliger’ is om ze zo afhankelijk van je te maken en te houden”

 “Ik heb vooral geleerd om es even 5 seconden mijn mond te houden en niet elke vraag 4 keer te herformuleren en zo de cliënt geen enkele mogelijkheid te geven om na te denken.

En zie… er komt een antwoord!”

“Ik kwam erachter dat mijn cliënten veel meer kunnen dan ik dacht; ik hield ze klein door ze als een soort afstandsbediening te vertellen wat ze moesten doen”

“Ik probeer ze niet meer te beschermen tegen het maken van fouten, ik heb zelf ook het meest van mijn fouten geleerd, immers”.

“Ik ben op een totaal andere manier gaan kijken naar mijn eigen rol als begeleider, dat was confronterend, maar ik zie dat het goed is voor mijn cliënten”

Dit zijn uitspraken van begeleiders VGZ van Cordaan die de EIM (Eigen Initiatief Model) training hebben gedaan. Een cursus waarin je leert hoe je de cliënt zelf laat nadenken over een taak of opdracht en zijn eigen werkplan te maken.

Je leert welke vragen je aan de cliënt kunt stellen om hem hierbij te ondersteunen en je leert vooral een heleboel dingen af in deze cursus (bv. je neiging om in te grijpen wanneer iets mis dreigt te gaan).

Veel mensen zeggen op dag 1 van deze vierdaagse cursus: Dat doe ik toch altijd al?

Om er vervolgens achter te komen dat dat niet zo is…

Door: Hans Willemsen, Beleidsadviseur LVB Cordaan

Datum: 3 december 2015