Indaad

Terug naar overzicht

Vrienden worden? Over de ‘vertrouwens’relatie met de lvb-cliënt


‘Eerst vertrouwen, dan bouwen’ zeggen we in de begeleiding van cliënten met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Een prachtig motto.

Regioplan heeft onderzoek gedaan naar ‘de motivatie voor begeleiding bij LVB jongeren’. Wat blijkt?

Cliënten vinden het belangrijker dat de begeleider hen ondersteunt bij taken en planning, dat hij zijn afspraken nakomt en dat hij op tijd komt, dan een vriendschappelijke relatie. Dat is ook niet zo gek als je als cliënt met de zoveelste begeleider in je leven aan de slag moet. Hoezo vrienden worden? Ook deze begeleider gaat vroeger of later  weer weg….

Ik heb het liever over een betrouwbare begeleider, die aansluit bij de cliënt en waar nodig een kader stelt. Dat geeft duidelijkheid. En rust.
Als je je betrouwbaar toont, komt dat vertrouwen vanzelf. Zo werkt dat bij mij ook.

Door: Hans Willemsen, Beleidsadviseur LVB, Stichting Cordaan

Datum: 25 november 2015