Indaad

Terug naar overzicht

Straatmanagers en buurtbeheerders belangrijk voor achterstandswijken


Spilfiguren als straatmanagers en buurtbeheerders spelen een belangrijke rol in de verbetering van achterstandswijken, blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarin maakt het instituut de balans op in vier achterstandswijken, waaronder Slotervaart en de K-Buurt in de Bijlmer. 

Vogelaarwijken

De vier onderzochte buurten maakten deel uit van de 40 wijken van Vogelaar, een lijst van probleemwijken die in 2007 door Ella Vogelaar, destijds minister van Wonen, Wijken en Integratie, bekend werd gemaakt. Vanwege de opstapeling van problemen in die gebieden werd er extra geïnvesteerd. Door de economische crisis liep de aanpak van veel wijken op de lijst vertraging op.

Het SCP sprak met bewoners, professionals en ondernemers in vier naoorlogse aandachtswijken. Uit die rondgang blijkt dat snel, zichtbaar en gecoördineerd optreden, structurele oplossingen bieden, samenwerken met bewoners en verwachtingsmanagement goede strategieën zijn om aan de verwachtingen van bewoners tegemoet te komen.

Toegankelijke en in de wijk aanwezige spilfiguren, zoals winkelstraatmanagers en buurtbeheerders, helpen daarbij. Ze zijn volgens het onderzoek een herkenbaar aanspreekpunt, verbinden partijen en zorgen voor ‘korte, vertrouwde lijntjes’. Dat zo’n spilfiguur een vertrouwd gezicht in de buurt is, blijkt volgens de schrijvers van het rapport van doorslaggevende waarde in succesvolle samenwerkingsverbanden tussen professionals en om actieve bewoners gemotiveerd te houden.

Verwachtingen
Uit het onderzoek blijkt dat de wijken zienderogen vooruit zijn gegaan, maar dat met de verbeterde condities de verwachtingen van de bewoners ook stijgen. ‘Waar men eerder overlast had van inbraken en vernielingen, verplaatsen de klachten zich naar zwerfvuil en hondenpoep,’ aldus de onderzoekers.

Daardoor leidt een afname van problemen niet altijd tot een blijvende afname van klachten en overlast, aldus het SCP. Ook trekt de fysieke vernieuwing, zoals de nieuwe laagbouw in de K-buurt, nieuwe groepen bewoners aan met hogere verwachtingen van de buurt. Volgens het SCP kan het daardoor komen dat absolute verbeteringen onderbelicht blijven in statistieken. Ook betekent het dat het werk in de wijk ‘nooit af is’ en dat blijvend onderhoud nodig is. ‘In die zin maakt belofte schuld’, schrijft het SCP in haar rapport.

Nieuwbouw
De voor het rapport geïnterviewde professionals zijn vrijwel unaniem over de noodzaak van fysieke vernieuwing van achterstandswijken. Drie van die vier onderzochte wijken werden ingrijpend geherstructureerd. Daar zijn de gemeenten, corporaties en sociale hulpverleners stellig van mensen dat het zonder die ingreep ‘ondoenlijk’ was geweest om de problematiek aan te pakken.

Alleen in Slotervaart is van herstructurering van de bouw geen sprake. De wijk kwam vooral op de kaart door problemen met criminele en overlastgevende niet-westerse jongeren. Toch is het veiligheidsgevoel daar sterk verbeterd, terwijl het aantal jongeren toenam. Een deel van dat succes valt volgens de onderzoekers ook te wijten aan de Top600-aanpak. In Slotervaart zijn daarnaast meer preventieve initiatieven door bewoners genomen. Ook zijn winkelpleinmanagers ingezet om winkelgebieden op te knappen.

Door: Priscilla Tienkamp

Bron: www.parool.nl

Datum: 23 november 2015