Indaad

Terug naar overzicht

Bruggen slaan tussen zorg en bedrijfsleven


Henk Steen: De zorg kan leren van het bedrijfsleven. Wel is enige zorgvuldigheid geboden.

Mocht je weinig vrienden hebben dan is LinkedIn een uitkomst. Zelf word ik de laatste tijd opvallend vaak uitgenodigd door mensen die gespecialiseerd zijn in marketing of nieuwe verdienmodellen. Hoewel ik deze woorden tegenwoordig ook regelmatig in de mond neem, leg ik toch niet makkelijk contact. Niet omdat wij niet kunnen leren van het bedrijfsleven, integendeel. Mijn voorzichtigheid heeft te maken met ervaringen in het verleden. Ervaringen waarin de taal van het bedrijfsleven onvoldoende werd verbonden met de eigen aard van onze dienstverlening. Waarin we over producten en kwaliteitssystemen gingen spreken, terwijl het om mensen ging. Zelf ben ik daar tot mijn schande ook wel eens in doorgeschoten. Ik heb daarvan geleerd. En het verklaart voor een deel mijn huiver. Toch is die niet terecht.

Emancipatoire zorg

Er zijn wel een paar dingen die we in de gaten moeten houden. Zorg vereist heel veel kennis en kunde. Het is een vak dat professionele vaardigheden vraagt. Anders dan de politieke framing ons doet geloven zijn er onder de AWBZ heel veel vormen van emancipatoire zorg ontstaan. Binnen mijn werk zijn er locaties waar mensen met meervoudige beperkingen intensieve ondersteuning krijgen. Daarnaast zijn er prachtige leerwerkbedrijven en wonen de meeste mensen in een eigen volwaardige woning. Het is zaak om de zorg ook binnen de Wlz mee te laten evolueren met maatschappelijke verhoudingen. Naast de Wlz bieden inmiddels de Wmo en de Participatiewet bij uitstek mogelijkheden om dit proces voort te zetten. Daarvoor is het wel nodig dat een brug geslagen wordt tussen zorg, talenten van mensen en technologische mogelijkheden. Zeker bij de laatste twee vervult het bedrijfsleven een cruciale rol.

Talenten en kwetsbaarheden

Wij kunnen van een bedrijfsmatige benadering leren. Te lang hebben de zorg en het bedrijfsleven met de rug naar elkaar toegestaan. Voor een verbinding is het vanuit de zorg nodig om een open oor te hebben voor de taal van marketing en verdienmodellen. Aan de kant van het bedrijfsleven moet er het besef zijn dat mensen met een beperking eerst en vooral talenten hebben maar veelal ook hun kwetsbaarheden. In de omgang met die vaak blijvende kwetsbaarheden kan de zorg handvatten bieden. Daarvoor is het nodig om de kennis en kunde die nu nog in het exclusieve domein van de gehandicaptenzorg liggen te ontsluiten voor derden. Hiermee maken we een einde te maken aan de klassieke rolverdeling waarin mensen met een beperking vooral als cliënt of patiënt worden gezien. De andere rollen die zij – waar nodig met ondersteuning – kunnen spelen blijven daardoor onderbelicht. Mensen met een beperking zijn meer dan hun diagnose. Kennis van die diagnose kan echter wel degelijk relevant zijn voor het slagen van de ontmoeting tussen zorg en bedrijfsleven. Dat betekent dat de zorg haar inclusieve domein los moet laten. Om te behouden maar ook aan anderen aan te bieden wat haar exclusief maakt: de kennis en kunde betreffende mensen met een beperking. Als we gebruikmaken van die stevige pijlers om een brug te slaan tussen zorg en bedrijfsleven gaan recombinaties van die twee een mooie toekomst tegemoet!

Henk Steen, bestuurder Odion, zorginstelling voor mensen met een beperking

Bron: www.zorgvisie.nl

Datum: 30 oktober 2015