Indaad

Terug naar overzicht

Van Rijn: ‘Ik heb van niemand gehoord dat mijn plan fout is’


‘Ik heb nog van niemand gehoord dat mijn plan voor de hervorming van de langdurige zorg inconsistent is of dat het een fout verhaal is.’ Dat zegt staatssecretaris Martin van Rijn in een interview in het februari-nummer van vakblad Zorgvisie.

Van Rijn (VWS) toont zich tevreden over de voortgang van de transitie van de langdurige zorg. In een interview met het vaktijdschrift Zorgvisie zegt hij: ‘Ik heb nog van niemand gehoord dat mijn plan een fout verhaal is.’ De staatssecretaris lijkt ervan overtuigd dat hij het “Nee” van de gemeenten over de decentralisaties onder de huidige voorwaarden, kan tegemoetkomen. De gemeentekoepel VNG liet gisteren nog weten niet tevreden te zijn met de nieuwe handreiking.

Ondervangen

In het interview met Zorgvisie maakt de staatssecretaris duidelijk dat hij echt rekening wil houden met de gevolgen voor ouderen: ‘Het is belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving niet eenzaam blijven. En dat instellingen voor iedereen met een zware zorgvraag open blijven.’ Tegelijkertijd is hij ook beperkt om de gevolgen van de transitie te ondervangen. ‘Het is mijn taak,’ aldus Van Rijn, ‘om in de nieuwe wetgeving zo helder mogelijk te omschrijven waar alle verantwoordelijkheden liggen. Wat valt onder de gemeenten, wat bij verzekeraars en valt onder de nieuwe Wet Langdurige Zorg. Dit wordt glashelder omschreven en daarmee kunnen we aan de slag om goede langdurige zorg voor de toekomst te borgen.’

In het interview gaat de staatsecretaris verder in op de onderhandelingen met de gemeenten, de rol van de zorgverzekeraars en de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Foto: ANP Martijn Beekman

Bron: www.zorgenwelzijn.nl