Indaad is gespecialiseerd in het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam en omgeving.

Bij deze jongeren en jongvolwassenen is vaak sprake van een complexe meervoudige problematiek. Kenmerkend is dat voor deze jongeren en jongvolwassenen geen passend aanbod binnen de reguliere hulpverlening aanwezig is.

De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Onze zorg- en dienstverlening is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden (wonen, werken, financiën, sociaal functioneren, praktisch functioneren, gezondheid en zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding). Indaad biedt voornamelijk individuele begeleiding.

Indaad is een WTZi-erkende organisatie die (forensische) zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet levert . Daarnaast is Indaad gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen ISO 9001:2008 en NEN 15224:2012. Onze certificaten en kwaliteitsnormen zijn van toepassing op het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jongeren en (jong) volwassenen met een complexe meervoudige problematiek.

Intervisie: wie brengt zijn casus in?

Een belangrijke misvatting bij intervisie: het gaat niet om de casus, maar om de persoon die de casus inbrengt. De sociale professional dus. Hoe kun je kritisch kijken naar je eigen handelen? Wat je bespreekt blijft binn...

Lees meer

‘Verschil professional en ervaringsdeskundige steeds kleiner’

‘Hulpverleners weten hoe ze een spuit moeten zetten, maar niet hoe je een leven moet opbouwen rondom een ziekte.’ Dat zegt onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink. In de praktijk van de hulpverlening wint de...

Lees meer

Kinderen zijn de dupe van ouderschapsplan

Het doel van een ouderschapsplan is dat ouders die uit elkaar gaan, goede afspraken maken over de zorg voor en opvoeding van hun kinderen. Sinds 2009 zijn scheidende ouders verplicht om dit plan te maken. Maar uit onderz...

Lees meer