Wij geven niet op
Wij geven niemand op

Welkom bij Indaad

Indaad is gespecialiseerd in het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en jongvolwassenen in Amsterdam en omgeving.

Bij deze jeugdigen en jongvolwassenen is vaak sprake van een complexe meervoudige problematiek. Kenmerkend is dat voor deze jeugdigen en jongvolwassenen geen passend aanbod binnen de reguliere hulpverlening aanwezig is.

De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Onze zorg- en dienstverlening is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden (wonen, werken, financiën, sociaal functioneren, praktisch functioneren, gezondheid en zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding). Indaad biedt ambulante individuele begeleiding, dagbesteding, behandeling en begeleid wonen.

Indaad is een WTZi-erkende organisatie die (forensische) zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet levert . Daarnaast is Indaad gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015 en NEN 15224:2012. Onze certificaten en kwaliteitsnormen zijn van toepassing op het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jongeren en (jong) volwassenen met een complexe meervoudige problematiek.