Samen sterk

Indaad is een groot voorstander van samenwerken. Wij staan dan ook in nauw contact met ROC’s, Zorgkantoor, Spirit, Cordaan, Stichting MEE, WSG, UWV, DWI, gemeentelijke overheden, advocaten, werkgevers, huisartsen, tandartsen en andere partijen die een essentiële bijdrage leveren ten behoeve van de doelen van de cliënt .

Op deze wijze wordt preventief gewerkt, in betere samenhang en meer vraaggestuurd. Het resultaat is een integrale aanpak die zorgt dat de cliënt sterk(er) staat.