Partners

Indaad helpt sinds 2012 meer dan 250 cliënten op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Forensische Zorg (IFZO) en de Jeugdwet. Hierdoor is een sterk netwerk opgebouwd. Hieronder hebben wij een representatieve greep uit ons netwerk van samenwerkingspartners voor u bijgevoegd.


Medipoint

Politie Amsterdam - Amstelland

GGD Amsterdam

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

William Schrikker Groep

Jeugdreclassering, jeugdbescherming en pleegzorg

Zorgkantoor

Spirit

Hulp voor jeugd en opvoeders

UWV Werkbedrijf

Connect Initiatieven

Multi Plus Zorg & Dienstverlening

Cordaan

Verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning

Rochdale

Huisvesting en leefbaarheid in de wijk

Stichting MEE Amstel tot Zaan

Ondersteuning van mensen met een beperking.

Sezo / Puur Zuid / Civic / GKB Amsterdam

Schuldhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening

Punt P / De Waag

Openbaar Ministerie / Reclassering Nederland

AFC Ajax en Sportzorg

Vrijetijdsbesteding en dagbesteding

Leger des Heils

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

De Bascule / HVO Querido / Arkin / Jellinek

Behandeling, begeleiding, diagnose en verslavingszorg

ROC Top / Amsterdamse School / Amsterdamse Plus / ROC Op maat

Onderwijs

De Herstelling / Zeehoeve

Dagbesteding voor jonge werkzoekenden

Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam