Alle leefgebieden

De kern van onze aanpak bestaat uit het gelijktijdig werken aan alle leefgebieden. Zo werken wij samen met de cliënt gelijktijdig aan wonen, werken, dagbesteding, school, relaties, praktisch functioneren, sociaal functioneren en gezondheid en zelfzorg. Parallel aan onze pragmatische en laagdrempelige aanpak werken wij aan de onderliggende meer complexe problematieken. Deze problematieken bestaan vaak uit een combinatie van een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk.

Door onze gecombineerde aanpak van zorg- en dienstverlening is geen sprake van een versnipperde aanpak en boeken wij snel resultaat met de cliënt. Hier zijn wij trots op.