Indaad

Nieuws

Nederland heeft bijna een miljoen armen

Nederland heeft bijna een miljoen armen

Daarbij lopen bijstandsontvangers, niet-westerse migranten en alleenstaande moeders met minderjarige kinderen het grootste risico op armoede. Dit blijkt uit de publicaties 'Armoede in Kaart 2018' en 'De SCP-methode voor ...

Filmpjes over de strafrechtketen in begrijpelijke taal

Filmpjes over de strafrechtketen in begrijpelijke taal

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft samen met ketenpartners (waaronder ook Indaad) filmpjes gemaakt over de strafrechtketen. De filmpjes zijn er voor iedereen, maar zijn in het bijzonder bedoeld voor men...

Van boef naar brave burger: het kan heus

Van boef naar brave burger: het kan heus

Criminelen die al op jonge leeftijd begonnen, houden er nooit mee op. Maar hoe waarschijnlijk is het dat jong geleerd inderdaad oud gedaan blijft? De Universiteit Utrecht deed er onderzoek naar. De resultaten zijn verr...

"Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg"

Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Dit constateert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Zorgen voor bur...

Professionele hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking (LVB of ZB) komt te laat op gang

Professionele hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking (LVB of ZB) komt te laat op gang

Datum: 02-10-2018 Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) doen in Nederland in toenemende mate een beroep op langdurige, professionele zorg voor mensen met een verstandelijke beperkin...

Nieuwe zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien

Nieuwe zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien

Het nieuwe zorgstelsel dat in 2016 in Nederland werd geïntroduceerd, presteert vooral goed als het gaat om de toegankelijkheid van de zorg. Het is echter lastig voor de verzekeraars om de kosten te beteugelen. De overhe...

Sociaal Domein 'niet toegankelijk genoeg' voor licht verstandelijk gehandicapten

Sociaal Domein 'niet toegankelijk genoeg' voor licht verstandelijk gehandicapten

Het Sociaal Domein in Amsterdam is niet toegankelijk genoeg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat concludeert Toezicht Sociaal Domein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na eigen on...

Jeugdbescherming voert actie: 'Wachttijd soms wel twee jaar'

Jeugdbescherming voert actie: 'Wachttijd soms wel twee jaar'

Te weinig tijd, te veel bureaucratie en een te hoge werkdruk. Volgens Jeugdbescherming Amsterdam wordt de zorg voor kinderen en gezinnen steeds verder ondermijnd. Ze gaan daarom actievoeren. Op maandag 3 september 2018 ...

Sociaal Domein Amsterdam 'niet toegankelijk genoeg' voor licht verstandelijk gehandicapten

Sociaal Domein Amsterdam 'niet toegankelijk genoeg' voor licht verstandelijk gehandicapten

Het Sociaal Domein in Amsterdam is niet toegankelijk genoeg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat concludeert Toezicht Sociaal Domein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na eigen on...

Sociaal werkers moeten fouten kunnen maken

Sociaal werkers moeten fouten kunnen maken

‘Het probleem van het leveren van maatwerk is niet dat de sociaal werker en de cliënt geen passende maatwerkoplossing kunnen bedenken, maar dat de sociaal werker het mandaat niet heeft om die oplossing daadwerkelijk g...