Indaad

Nieuws

Recherchechef: 'Jonge criminelen zijn niet te stoppen'

Recherchechef: 'Jonge criminelen zijn niet te stoppen'

Met de huidige middelen staat de overheid machteloos tegen de nieuwe generatie jonge, gewelddadige criminelen, stelt chef Marjolein Smit van de Amsterdamse recherche. Alleen 'een breder scala' aan straffen en maatregelen...

‘Hulpverlener in gezin moet meer vrijheid krijgen’

‘Hulpverlener in gezin moet meer vrijheid krijgen’

De zorg en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen zijn bij 21 gemeenten op hoofdlijnen goed geregeld in aanloop naar het nieuwe Jeugdwetstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties. Maar het ka...

‘Deze jongens zien dit niet als prostitutie’

‘Deze jongens zien dit niet als prostitutie’

Wanneer je het over jongeren en ruilseks hebt, denken veel mensen gelijk aan loverboys die minderjarige meiden uitbuiten. Maar ook minderjarige jongens hebben ruilseks. Het is de taak van hulpverleners om deze jongens te...

‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘Arbeidsmarkt onhaalbaar voor mensen met beperking’

‘We zeggen “ga werken” tegen een groep die dat niet zelfstandig kan.’ Idioot eigenlijk, vindt hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties Frans Nijhuis. De Participatiewet is gedoemd te mislukken, vreest hij, tenzi...

Zorgmedewerker is ondanks transitie tevreden

Zorgmedewerker is ondanks transitie tevreden

Medewerkers in de ouderen- en thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en geboortezorg geven hun werk gemiddeld een 7,4. Dat blijkt uit onderzoek van ActiZ naar de werknemers- en cliënttevredenheid in de zorg. ‘Een hoge score ...

Van Rijn wil zorgwet niet uitstellen

Van Rijn wil zorgwet niet uitstellen

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) ziet geen reden om de op stapel staande veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit te stellen. 'Uitstel maakt het probleem n...

Wat komt er op gemeenten af met de overheveling van de functies begeleiding en dagbesteding uit AWBZ naar Wmo?

Wat komt er op gemeenten af met de overheveling van de functies begeleiding en dagbesteding uit AWBZ naar Wmo?

De extramurale begeleiding individueel en groep worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Begeleiding individueel wordt ingezet voor onder a...

Wijkteam: wie is aansprakelijk als het mis gaat?

Wijkteam: wie is aansprakelijk als het mis gaat?

Er zitten juridische haken en ogen aan het werken in wijkteams als het gaat om de uitvoering van de Jeugdwet. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg en over de werkgeversfunctie. Dat zegt...

200 miljoen extra voor langdurige zorg in 2015

200 miljoen extra voor langdurige zorg in 2015

De langdurige zorg kan volgend jaar waarschijnlijk rekenen op zo'n 200 miljoen euro extra. De regeringspartijen VVD en PvdA en de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP willen dat het kabinet dat volgend...

'Wij zijn geen veredelde maatschappelijk werkers'

'Wij zijn geen veredelde maatschappelijk werkers'

Vanaf 1 januari 2015 gaan wijkverpleegkundigen zelf de zorg bij cliënten indiceren. De wijkverpleegkundige gaat in de eerste lijn ervoor zorgen dat cliënten meer op eigen kracht leven. Wat heeft ze nodig? Aster de Lang...