Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over Indaad die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier en deze te verzenden


Gegevens Client

Naam

Voorletter

Geslacht
ManVrouw

Adres

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens melder (indien klacht door iemand anders wordt ingediend voor de cliënt)

Naam

Voorletter

Geslacht
ManVrouw

Adres

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Relatie tot client

Informatie over klacht

Is de klacht al gemeld bij een medewerker van Indaad? Zo ja, bij wie?

Datum van de klacht

Tijdstip van de klacht

Wilt dat de klacht behandeld wordt door de vertrouwenspersoon?
JaNee

Omschrijving klacht

Gewenste oplossing/reactie