Financiering

De dienstverlening (begeleiding, dagbesteding, behandeling en begeleid wonen) van Indaad wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voorbeelden zijn: WLZ-gelden, WMO, (Specialistische) Jeugdhulp,  Forensische gelden, gemeentegelden en/of onderwijsgelden. Tijdens de intake bekijkt onze medewerker welke financiering mogelijk is en het beste aansluit bij de hulpvraag.