Filosofie

Solidariteit en vertrouwen vormen de basis van onze identiteit. Indaad staat voor toegankelijke zorg, zowel voor onze huidige cliënten als toekomstige. Uitgangspunt hierbij is het vertrouwen dat wij in onze cliënten, onze samenwerkingspartners én in onszelf hebben. Dit gaat uiteraard hand in hand met het vertrouwen dat onze cliënten en onze partners in ons hebben. Alleen samen kunnen wij de zorg verbeteren en zo goed mogelijk organiseren voor de cliënt.

In ons dagelijks werk houden wij ons steeds de drie speerpunten van Indaad voor ogen. Deze zijn voor ons een richtsnoer en bindmiddel tegelijk. Ze beschrijven hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Onze speerpunten zijn: inleven, vernieuwen en waarmaken.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk ambulant, in de directe omgeving en laagdrempelig georganiseerd. Primair is deze dienstverlening ondersteunend van aard waarbij wordt geredeneerd vanuit de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van cliënten. Dit betekent dat onze ondersteuning ook zoveel mogelijk in de wijk / de buurt van de cliënten aanwezig is. Hierbij streven wij naar een zo integraal mogelijke benadering.

Onze dienstverlening wordt altijd in samenspraak geleverd en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de cliënt op alle leefgebieden, het bevorderen van zelfstandigheid en het vergroten van autonomie en positieve participatie van de cliënt in de samenleving.

Wij geloven namelijk dat iedereen mee kan doen en iedereen recht heeft om zijn talent te ontwikkelen en zijn plek te vinden in de samenleving. Hierbij hanteren wij het motto: wij geven niet op en wij geven niemand op.