Indaad

Terug naar overzicht

Helft van cliënten met beperking krijgt niet de zorg die nodig is


Vooral mensen met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking geven aan dat ze onvoldoende zorg krijgen. Bijna de helft van deze groep zegt regelmatig zorg te mijden omdat het te duur is. Dat blijkt uit een meldactie van drie patiëntenorganisaties.

Van de deelnemers met een psychische aandoening geeft 41% aan dat de zorg soms of nooit aansluit op de vraag en behoefte.

Er zijn zeker verbeteringen behaald in de zorg in de laatste 4 jaar. Zoals de communicatie tussen cliënt en zorgverlener en meer persoonlijke aandacht. Maar vooral mensen met complexe zorgvragen en een psychische of verstandelijke beperking geven aan dat ze geen passende zorg krijgen. Dat blijkt uit een meldactie van patiëntenorganisaties onder ruim 10.000 patiënten en cliënten. 47 Procent van de deelnemers met een psychische aandoening mijdt wel eens zorg. Ze gaan niet naar de zorgverlener of halen hun medicijnen niet op.

Eigen bijdrage

De kosten van de zorg is het grootste probleem voor zorgvragers. Dan gaat het vooral om de eigen bijdrage, de hogere zorgpremie en de toenemende eigen betalingen voor bijvoorbeeld medicijnen. Een voorbeeld geeft een van de ondervraagden in de meldactie: ‘Medicijnen die eerst vergoed werden moet je nu zelf betalen. Dat kost mij al op jaarbasis meer als 1200 euro. Dan nog je zorgpremie €158 en je eigen bijdrage van €385 per jaar.’

Ervaringen

De meldactie en aanvullende vragen zijn gedaan door het Landelijk Platform GGZ, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in), belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Daarvan is een rapport gemaakt: “ Verkiezingen 2017”, met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten en cliënten in de zorg in de afgelopen 4 jaar. Ook is gevraagd naar wat de cliënten zelf veranderd zouden willen zien voor de komende kabinetsperiode.

Wat werkt op TV? In The Amsterdam Project (dinsdag 21.30 uur op RTL4) volgt presentator Beau van Erven Dorens een jaar lang vijf Amsterdamse daklozen. De daklozen krijgen een aanbod: tienduizend euro en een boekje met contactgegevens van hulpverleners. Daarmee zouden ze vooral zelf iets aan hun situatie kunnen verbeteren. Wat vinden de professionals ervan?

Maatwerk

Veel aandacht is de afgelopen jaren in de zorg besteed aan maatwerk. 23 Procent van de cliënten geeft aan dat zij maatwerk krijgen, 39% zegt dat het zorgaanbod regelmatig past bij de vraag en de behoefte. Toch geeft één op de 4 mensen aan (27%) dat het zorgaanbod nooit of soms bij hun zorgvraag past.

Psychische beperking

Opvallend zijn de uitkomsten gedifferentieerd naar soort zorg: van de deelnemers met een psychische aandoening geeft 41% aan dat de zorg soms of nooit aansluit op de vraag en behoefte. Bij deelnemers met een verstandelijk beperking is dit 42%. Van de deelnemers met een psychische aandoening geeft slechts 16% aan dat zorg en hulp altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is. Enkele reacties uit de meldactie: ‘Ik ben serieus vanaf 2012 van het kastje naar de muur gestuurd, van wachtlijst naar wachtlijst. En pas sinds dit jaar krijg ik enigszins hulp.’  ‘Overal wachtlijsten en beddenvermindering, als ik hulp nodig hebt dan moet ik wachten. De ambulante zorg (GGz) is nog niet zo groot dat ze dat op kunnen vangen.’

Zorg mijden

Bijna de helft van de mensen met een psychische aandoening zegt wel eens zorg of hulp te mijden vanwege de kosten. Bij ondervraagden met een verstandelijke beperking mijdt 41% wel eens de zorg vanwege de kosten. Het afschaffen of in ieder geval verlagen van het eigen risico en van de eigen bijdrage is dan ook een van de meest genoemde suggesties voor verbetering van de zorg. De ondervraagden pleiten overigens ook voor een inkomensafhankelijke betaling van de zorgkosten en voor het weer invoeren van het Ziekenfonds.

Door: Carolien Stam

Foto: Fotolia

Bron: www.zorgenwelzijn.nl

Datum: 17 januari 2017