Indaad

Terug naar overzicht

Themabijeenkomst Forensische Zorg – 3 november 2016


In samenwerking met Cordaan en de Hogeschool Leiden organiseren wij een Themabijeenkomst Forensische Zorg.

 

 

Met presentaties / lezingen en workshops van:

Dr. Jan Dirk de Jong – Lector aanpak jeugdcriminaliteit – Expertisecentrum Jeugd – Hogeschool Leiden

Jan Dirk de Jong verzorgt een presentatie / lezing over ‘zorg en de straat’. Je wordt meegenomen in de belevingswereld van cliënten die in aanraking zijn (geweest) met politie en justitie. Wat is hun achtergrond? Aan wie spiegelen zij zich? Wat drijft hen? Vervolgens gaan wij in op de belevingswereld van professionals en hun vragen, signalen, best practices en handelingsverlegenheid. Tot slot komen voorbeelden aan bod van werkers die met formeel én informeel gezag in staat zijn een goede verbinding te maken met bovengenoemde doelgroep. Hoe kunnen wij deze werkers identificeren? Wat kunnen wij van hen leren? Hoe kunnen wij hen in staat stellen collega’s en toekomstige hulpverleners te versterken in het behalen van een gemeenschappelijk doel: effectieve en duurzame zorg voor een bijzondere doelgroep.

Dr. Hendrien Kaal – Lector licht verstandelijke beperking (LVB) en jeugdcriminaliteit – Expertisecentrum Jeugd – (Hogeschool Leiden)

Hendrien Kaal verzorgt een presentatie / lezing over mensen met een verstandelijke beperking in de strafrechtketen. Hierbij wordt ingegaan op verschillende vragen. Wat is een licht verstandelijke beperking? Waaraan kun je deze beperking herkennen? Welke problemen hebben jeugdigen / jongeren met een verstandelijke beperking zoal? Wat is de samenhang tussen LVB en crimineel gedrag? Hoe vaak komen mensen met een LVB voor in de strafrechtketen? Hierbij wordt vooral gekeken naar de problemen die jeugdigen / jongeren ervaren wanneer zij in de strafrechtketen terecht komen. Deze problemen vragen om kennis en vaardigheden van de verschillende professionals die werkzaam zijn in de strafrechtketen. Maar ook van diegenen die op een andere manier werken met deze jeugdigen / jongeren en die hen kunnen ondersteunen de strafrechtketen zo goed mogelijk te doorlopen.

Voor wie

Professionals die werken met de LVB doelgroep met een forensische achtergrond

Deelname

Alleen op basis van aanmelding via info@indaad.nl.  Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Locatie

Ru Paré Community – Stichting Samen Ondernemen – Chris Lebeaustraat 14, 1062 DC Amsterdam

Workshops

Dr. Jan Dirk de Jong en Dr. Hendrien Kaal zullen beiden in de middag twee keer een workshop verzorgen.

3 november 2016 – Van 12.00 tot 18.00 – Lunch van 12.00 tot 12.50 – Borrel van 17.15 tot 18.00