Indaad

Terug naar overzicht

‘Bezuiniging in het sociale domein is gehaald’


Door korting op de prijs voor zorg en ondersteuning hebben de gemeenten hun bezuinigingsdoelstelling gehaald. Dat zegt de Transitiecommissie Sociaal Domein. ‘Het wordt nu tijd voor een goede relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders.’

Gemeenten moeten zich richten op ‘duurzame relatie’ met zorgaanbieders

– Foto: ANP XTRA

Dat schrijft de Transitiecommissie Sociaal Domein in haar tweede rapportage aan de vier betrokken ministeries. Gemeenten zijn erin geslaagd om de bezuinigingen door te voeren, vooral door de prijs van zorg te verlagen. Maar ook door minder zorg en ondersteuning aan cliënten te verlenen. De commissie constateert ook dat burgers te vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Decentralisatie

De Transitiecommissie Sociaal Domein is vorig jaar door het kabinet ingesteld om de vinger aan de pols te houden van de decentralisaties in het sociale domein. De commissie vindt dat de transformatie in het sociale domein ‘nog in de kinderschoenen staat’. Het wordt nu echt tijd voor gemeenten om te veranderen, aldus de commissie, anders blijft de omslag steken.

De angstbeelden over de transitie lijken wat voorbarig, zo laten de transitiecommissie en de patiëntenfederatie weten. Hoe dan ook blijft er werk aan de winkel. ‘Maak een transformatieagenda’. 

Transformatie

De commissie wijst er op dat, om de transformatie te starten, gemeenten zich moeten richten op ‘een duurzame relatie met zorgaanbieders, op een gezamenlijke visie en op concrete afspraken over innovatie’. Als gemeenten en aanbieders de transformatie nu niet serieus aanpakken, zal de zorginkoop volgend jaar op dezelfde manier gaan als dit jaar, waardoor er weinig verandert. De commissie dringt er op aan ‘het transformatieproces nu te starten.’

Afwentelen

Samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten moet voorop staan, aldus de Transitiecommissie. Dat gaat nog steeds niet soepel, want de commissie krijgt signalen dat de verschillende partijen ‘afwentelgedrag’ vertonen. De ene partij probeert de verantwoordelijkheid en de kosten van zorg op de andere partij te schuiven. ‘Dat is niet in het belang van een efficiënt zorgaanbod’, aldus de commissie, ‘burgers zijn hiervan de dupe en dat kan niet.’

Huishoudelijke hulp

De bezuinigingen op de huishoudelijke hulp brengen verlies en verschuiving van werkgelegenheid met zich mee, constateert de commissie. Maar het levert ook mogelijkheden op voor innovatie en nieuwe typen van werk: ‘Het kabinet moet met de zorgsector en met gemeenten in gesprek gaan om te voorkomen dat werknemers afvloeien die straks hard nodig zijn.’

Bron: www.zorgenwelzijn.nl