Indaad

Terug naar overzicht

Verwarde mensen massaal op straat


Gemeenten, politie en ggz houden hun hart vast

Mensen met een psychische stoornis dreigen veel vaker op straat te belanden doordat lokale overheden niet genoeg geld krijgen om hen beschermd te laten wonen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Nu al heeft de politie de handen vol aan verwarde mensen en ook ggz-instellingen maken zich grote zorgen.

Sinds januari zijn 43 grote gemeenten met een centrumfunctie in de regio verantwoordelijk voor het regelen van zogeheten ‘beschermd wonen’. Daarbij wonen patiënten in een omgeving waar veel toezicht is. Zij hebben hiervoor geld gekregen op basis van het aantal cliënten dat in 2013 gebruik maakte van deze voorziening. Onlangs verschenen cijfers over 2014, waaruit bleek dat er minder mensen zijn gaan wonen. Om die reden wil staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) volgend jaar minder budget beschikbaar stellen aan de gemeenten.

“Het gaat vaak om mensen met psychiatrische problemen, die om die reden niet op zichzelf kunnen wonen”, zegt woordvoerder Asha Khoenkhoen van de VNG. Zij schat in dat de gemeenten tientallen miljoenen tekort gaan komen. “Het gaat minstens om 60 miljoen euro. Maar we hebben nog niet alle berekeningen van gemeenten binnen. Als dat geld er niet komt, vrezen wij voor grote problemen, omdat je deze mensen niet zomaar aan hun lot over kunnen laten.”

In een eerste reactie zegt Van Rijn dat afgesproken is dat steeds naar de meest actuele cijfers gekeken zal worden. Dat geldt volgens hem zowel als deze positief uitvallen voor de gemeenten, als wanneer dit een tegenvaller inhoudt. Gemeenten hebben hier zelf om verzocht bij onderhandelingen over de jeugdzorg. De verwachting is dat het Rijk daar juist met extra geld over de brug moet komen.

Door: Jan-Willem Navis

Bron: www.telegraaf.nl