Indaad

Terug naar overzicht

‘Wmo-declaraties worden ook een chaos’


De problemen met de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget zullen zich herhalen bij de uitvoering van de nieuwe Wmo. ‘De digitale systemen die gemeenten gebruiken om declaraties te betalen, voldoen totaal niet.’

Chaos bij declaraties ook mogelijk in de Wmo –

De declaratie chaos gaat zich herhalen in de Wmo. Dat zeggen zorgaanbieders en leveranciers van declaratie- en facturatiesoftware op de website van Zorgvisie. ‘De meeste gemeenten zijn technisch niet in staat om facturen van zorgaanbieders te betalen.’ Aldus Bas van Nieuwkerk, algemeen directeur bij Care Expert, een specialistische dienstverlener voor declareren en factureren van zorgbudgetten.

Persoonsgebonden budget

Van Nieuwkerk ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders die de transitie van AWBZ naar Wmo 2015 hebben ingezet. Volgens hem wordt duidelijk dat, op een paar gemeenten na, nog geen enkele gemeente het hele traject van declaratie tot uitbetaling kan doorlopen.’ Problemen met declaraties kunnen problemen met uitbetaling van salarissen van professionals met zich meebrengen. Afgelopen maand is iets vergelijkbaars gebeurd bij de overgang van de declaraties voor het persoonsgebonden budget (pgb) naar de Sociale Verzekeringsbank.

Het nieuwe pgb systeem faalt. Belangenorganisatie Per Saldo wil het nieuwe systeem van beheer van het persoonsgebonden budget terugdraaien. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank snel worden opgelost.

Wmo

‘Veel zorgaanbieders weten nog steeds niet hoe ze hun declaraties bij de gemeenten moeten aanleveren,’ zegt Petra Dollekamp van adviesbureau AAG. ‘Als gemeenten daar nu nog beslissingen over moeten nemen, dan weet je zeker dat zorgaanbieders hun betalingen voor januari niet op tijd binnen zullen krijgen. Vooral de kleinere aanbieders kunnen niet maandenlang zonder betaling.’ Ze hebben te weinig financiële reserve.

Besparingen

Een ander probleem voor zorgaanbieders is het woud aan voorwaarden voor facturering per gemeente. Dollekamp: ‘Deze administratieve rompslomp kost de samenleving enorm veel geld. Je kunt de besparingen in de zorg er zo tegen wegstrepen. Er moet een oplossing komen om de administratieve lasten in de toekomst structureel te verminderen.’

Gemeentelijk Gegevens knooppunt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent de signalen van zorgaanbieders. VNG-woordvoerder Asha Khoenkhoen zegt tegen Zorgvisie dat bij de transitie de zorginkoop voor gemeenten de prioriteit had boven de administratie. ‘Het is daarom zeker nog niet overal geregeld. Maar er is al wel meer gebeurd dan wij van tevoren hadden verwacht. Zo hebben wij het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) opgericht. Dat is een systeem voor universele declaratie en facturatie, waar gemeenten zich bij aan kunnen sluiten.’

Door CAROLIEN STAM – 9 feb 2015

Foto: ANP

 Bron: www.zorgenwelzijn.nl