Indaad

Terug naar overzicht

Sociaal-juridische dienstverlening van MEE Amstel en Zaan


Communicatie afgestemd op niveau cliënten met beperking

Mensen met een beperking vormen een kwetsbare groep burgers. Met vragen of problemen over het leven met een beperking, kunnen zij terecht bij MEE Amstel en Zaan. Zij krijgen informatie, advies en ondersteuning op maat; ook op het gebied van wet- en regelgeving. Gespecialiseerde sociaal-juridische consulenten van MEE hebben kennis van handicaps en ziekten en stemmen hun communicatie af op de individuele mogelijkheden van de cliënt.

Zelf weer verder

Jaarlijks komen er zo’n 7.000 mensen met een beperking naar MEE Amstel en Zaan. Ongeveer een vijfde van hen heeft een vraag op het gebied van wet- en regelgeving, waarvoor een gespecialiseerde sociaal-juridische MEE-consulent wordt ingeschakeld.

Het kan gaan om vragen als:

 • Mijn zus heeft toezicht nodig; kiezen we voor bewindvoering, mentorschap of onder curatele stelling?
 • Kunnen de schulden van mijn volwassen,
 • Thuiswonende zoon -met een lichte verstandelijke beperking- op ons verhaald worden?
 • Is mijn opleiding verplicht al haar locaties rolstoel toegankelijk te maken?
 • Mijn Wia-aanvraag is afgewezen. Wat nu?

De sociaal-juridische consulent kijkt samen met de cliënt wat hij wil, wat hij zelf kan en wat hij daarnaast nog nodig heeft om zelf weer verder te kunnen.

Overvraagd

Soms wordt een handicap of chronische ziekte niet herkend, of wordt er geen rekening gehouden met het beperkte verstandelijk vermogen of het lagere energie-niveau. Dan is de kans groot dat de cliënt overvraagd wordt. Problemen worden niet of onvoldoende opgelost en de frustraties bij cliënt – en de juridische hulpverlener die hem niet begrijpt – nemen toe. Uiteindelijk leidt dat tot hogere kosten voor de samenleving. De sociaal-juridische consulenten van MEE Amstel en Zaan kunnen dit veelal voorkomen.

Bewust maken en activeren

Als de oplossing van een juridisch probleem bij een organisatie of instantie ligt, zal MEE betrokkenen daarvan bewust maken en stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen. Immers, de oplossing ligt niet altijd bij burger of gemeente.

Overleg en bemiddeling

Ontstaat er verschil van mening tussen een cliënt en een instantie, dan kan de sociaal-juridische consulent van MEE Amstel en Zaan overleggen en bemiddelen.

Enerzijds kan hij een genomen besluit uitleggen aan de cliënt waardoor inhoud en argumenten begrijpelijk worden en het besluit beter kan worden geaccepteerd.

Anderzijds kan de consulent de vraag of het probleem van de cliënt duidelijk uiteenzetten. Dit biedt de betrokken instantie de mogelijkheid een  ingenomen standpunt te wijzigen. In beide gevallen worden door overleg en bemiddeling juridische procedures voorkomen.

Begeleiden van bezwaar

Komen beide partijen, ondanks bemiddeling, niet tot overeenstemming, dan weegt de sociaal-juridische consulent af of het redelijk en haalbaar is om bezwaar aan te tekenen. Soms is bezwaar de enige mogelijkheid om het verhaal van de cliënt goed en volledig naar voren te brengen.

Ook kan het zijn dat de sociaal-juridische consulent met zijn specifieke kennis en ervaring nieuwe feiten kan toevoegen. In zulke gevallen ondersteunt MEE de cliënt bij het aantekenen van bezwaar.

Voor MEE-cliënten is het proces rond bezwaar vaak stressvol en lastig te bevatten. De consulent begeleidt de cliënt tijdens het proces en zorgt dat alle relevante zaken ter sprake komen, ook als deze voor de cliënt moeilijk bespreekbaar zijn.

In de afgelopen jaren werd een meerderheid van de ondersteunde bezwaren gehonoreerd. Wordt het bezwaar afgewezen, dan licht de consulent de uitspraak toe aan de cliënt.

Communicatie afgestemd op niveau

De sociaal-juridische consulenten van MEE Amstel en Zaan geven mensen met een beperking juridisch advies, informatie en ondersteuning en stemmen hun communicatie af op het niveau van de cliënt. Hierdoor:

 • kunnen veel cliënten zelf weer verder
 • worden instanties en organisaties gestimuleerd
 • hun verantwoordelijkheid te nemen
 • wordt door bemiddeling het aantal juridische
 • procedures beperkt gehouden
 • kunnen besluiten worden herzien.

Het maatwerk is niet gericht op ‘recht hebben op‘, maar op wat iemand nodig heeft om weer verder te kunnen.

Contact

Wilt u meer weten over de sociaal-juridische dienstverlening van MEE Amstel en Zaan voor mensen met een beperking of chronische ziekte? Neem dan contact op met Rini Kranen, sociaal-juridisch consulent, via telefoon: 020-5127272.

Heeft u een cliënt met een handicapgerelateerde,  juridische vraag dan kunt u voor aanmelding bellen met een van onze regiokantoren via telefoon: 0900-999 88 88 (lokaal tarief).

MEE Amstel en Zaan biedt ondersteuning aan mensen met een beperking zodat zij naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving. Kijk op www.meeaz.nl voor meer informatie.