Indaad

Terug naar overzicht

Brief aan ‘vergeten groep’ uiterlijk woensdag 29 oktober op mat


Behoort u tot de groep van 14.000 kinderen en volwassenen, die ondanks een indicatie in functies en klassen, toch in aanmerking komt voor de Wlz? Dan krijgt u in de week van 20 oktober 2014 een brief van het CIZ met een antwoordformulier dat u voor 15 november moet terugsturen. De laatste brieven worden 25 oktober verstuurd.

Tot deze groep behoren jeugd en volwassenen, die intensieve zorg krijgen op basis van Awbz-functies en klassen. Zij hebben geen zorgzwaartepakket en zouden daarom in 2015 niet overgaan naar de nieuwe Awbz – de Wlz – maar naar gemeente en/of zorgverzekeraar. Deze groep kan echter toch in aanmerking komen voor het Wlz-overgangsrecht.

Wat moet u doen?

Uw huidige Awbz-indicatie kan niet automatisch omgezet worden naar een Wlz-indicatie. U moet daarvoor eerst akkoord geven. Daarvoor krijgt u een brief met een antwoordformulier van het CIZ. U moet het antwoordformulier invullen en voor 15 november 2014 naar het CIZ sturen.

Wanneer komt de brief van het CIZ?

Het CIZ stuurt vanaf 20 oktober 2014 de brieven op. De eerste brieven zijn op woensdag 22 oktober bij u op de mat te verwachten. De laatste brieven worden 25 oktober gepost en liggen op woensdag 29 oktober op mat.

Ik heb geen brief gekregen. Wat nu?

U kunt eerst nakijken of u voor het overgangsrecht in aanmerking komt. Dit staat onder  ‘Voor wie geldt het Wlz-overgangsrecht’. Daar staan ook de uitzonderingen op de algemene groepen.
Denkt u dat u toch bij de doelgroep hoort? Neem dan contact op met het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht (zie hieronder).

De gemeente heeft al contact met mij opgenomen. Wat nu?

Het kan zijn dat uw gemeente al contact met u heeft opgenomen over uw ondersteuning of pgb in 2015. Als u een brief krijgt van het CIZ over het Wlz-overgangsrecht dan kunt u daar gebruik van maken, ook als de gemeente al contact met u heeft opgenomen. Stuur daarvoor het antwoordformulier voor 15 november 2014 in naar het CIZ.

Informatiepunt Wlz-overgangsrecht

Hebt u geen brief ontvangen en valt u volgens u wel in de Wlz, bel dan na woensdag 29 oktober met het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht, van Per Saldo/Ieder(in). Dit informatiepunt is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10 tot 17 uur.

Meer informatie?

Kijk op www.pgb.nl bij welk loket u moet zien.

En kijk op de website van de overheid hoeverandertmijnzorg.nl