Indaad

Terug naar overzicht

Gemeenten halen deadline jeugd-ggz niet


‘De deadline van 1 november halen we niet,’ zegt GGZ Nederland over de afspraken van gemeenten voor jeugd-ggz. De meeste aanbieders van jeugdpsychiatrie hebben nog steeds geen contract.

Foto:  ANP XTRA

De hervorming van de jeugdhulp lijkt op een chaos uit te draaien. Het NRC Handelsblad heeft uitgezocht dat tot nu toe Amsterdam de enige van de 42 jeugdzorgregio’s waar aanbieders van jeugdpsychiatrie de zorgafspraken met de gemeente rond hebben. De deadline voor gemeenten om alle inkoop van jeugdzorg en jeugd-ggz voor elkaar te hebben, verloopt vrijdag 31 oktober.

Contracten

De NRC heeft een aantal grote instellingen voor jeugd-ggz bevraagd naar de contracten met gemeenten. Intermetzo, dat jeugdzorg en jeugdpsychiatrie in dertig regio’s verzorgt, heeft nog maar één contract getekend. Stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg Eleos heeft in twaalf regio’s nog niet één contract. Accare, dat in zeven regio’s werkt, tekent donderdag het eerste contract. Bij een op de twintig kinderen is ADHD, autisme of een andere stoornis vastgesteld. Vanaf 1 januari zijn deze kinderen aangewezen op hun gemeente, die professionele psychische hulp voor hen moet inkopen.

Budget

De overgang van jeugdhulp naar de 403 gemeenten zou al op 1 augustus geregeld moeten zijn. Dat haalden gemeenten niet, omdat ze geen ervaring hebben met de inkoop van geestelijke gezondheidszorg en omdat gemeenten niet hun precieze budget kenden. Verder stellen gemeenten, aldus de NRC, veel eisen aan de zorginstellingen waarmee ze zaken gaan doen, van gedetailleerde voortgangsrapportages tot milieuverslagen.

Deadline

De deadline werd verschoven naar 1 oktober, maar ook dat bleek niet haalbaar. Staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) koos vervolgens voor 1 november 2014 als uiterste datum waarop de jeugdzorgregio’s – de gemeenten – de jeugdhulp georganiseerd moeten hebben. Ook de deadline van 1 november ‘halen we niet’, bevestigt koepelorganisatie GGZ Nederland.

Bron: www.zorgenwelzijn.nl