Indaad

Terug naar overzicht

Gehandicaptenzorg slaat alarm bij Van Rijn


Amsterdam, 7augustus 2014

De gehandicaptenzorgsector merkt niets van de beloofde zachte landing van de transitie. Dat schrijft voorzitter Heleen Dupuis van brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Uit de meldingen die de VGN tot nu toe heeft binnengekregen, blijkt dat er talrijke problemen zijn voor zorgaanbieders.

De VGN startte een maand geleden met een meldpunt op haar website waar inmiddels zeventig meldingen van 29 instellingen zijn binnengekomen. Uit de meldingen blijkt dat in zeker 33 gemeenten kortingen op het Wmo-tarief worden gehanteerd van 25 tot 67 procent. Bij deze meldingen valt op dat de betreffende gemeenten verwachten dat voor de zeer gereduceerde tarieven wel dezelfde kwaliteit geleverd kan worden. Bovendien komen de kortingen ondoorzichtig tot stand en zijn ze niet gerelateerd aan de reële kostprijs. Gemeenten gebruiken in sommige gevallen als argument voor het korten op de Wmo-tarieven het feit dat ze niet op bestaande persoonsgebonden budgetten (pgb’s) kunnen korten.

Voorschot

Bovenop het gebrekkige zorginkoopbeleid van gemeenten nemen ook de zorgkantoren in het Wlz-deel van de zorg een voorschot op de bezuinigingen door harder te korten op zorgzwaartepakketen dan was afgesproken. Ze stellen ook onredelijke eisen bij hun inkoop. Bijvoorbeeld een VOG-verklaring van de rechtspersoon, zonder dat er voldoende tijd is om dit document aan te vragen.

Jeugdzorg

Ten slotte ontstaan er ook specifieke problemen voor specifieke doelgroepen. Een aantal gemeenten weigeren logeerhuizen voor volwassen met een beperking te vergoeden. En in de Jeugdzorg stapelen de problemen zich ook op, van een stijging van de administratieve lasten tot een negatief arbeidsmarkt effect voor medewerkers.

Dupuis

VGN-voorzitter Heleen Dupuis hoopt zo snel mogelijk een aantal van deze klachten recht te kunnen zetten in overleg met VWS.

Foto: ANP Martijn Beekman

Bron: www.zorgvisie.nl