Indaad

Terug naar overzicht

‘Nee, het is de ggz niet teveel’


Of de veranderingen in de ggz ook daadwerkelijk de zorg goedkoper maken, weet Jacobine Geel nu nog niet. Maar dat het de ggz allemaal teveel wordt, dat is niet het geval. De voorzitter van GGZ Nederland zegt in Zorg + Welzijn magazine dat de druk op de hele samenleving groot is.

‘Misschien verschuift een deel van de problemen naar bijvoorbeeld justitie. Dan gaan de zorgkosten wel omlaag, maar worden de maatschappelijke problemen groter’, legt ze uit. Dat er dan dingen fout gaan, is volgens haar onvermijdelijk. ‘Wanneer iets fout gaat moeten we zeker reageren, maar wel op maat.’

Wachtlijst

Steeds meer mensen met psychische klachten komen bij de huisarts op het spreekuur. De patiëntenvereniging signaleert langere wachtlijsten en de politie spreekt van een toename van verwarde mensen in het straatbeeld. Het lijkt alsof het de ggz teveel wordt? ‘Nee, het is de ggz niet teveel’, zegt de voorzitter stellig.

NPCF-directeur Wilna Wind wil zich verzetten tegen het beeld dat nu langzamerhand ontstaat. Dat het tot nu toe in de zorg allemaal zo goed zou zijn. ‘Nu is helemaal niet alles goed.’

Straatbeeld

‘Verwarde mensen in het straatbeeld spreken tot de verbeelding, maar hebben niet allemaal een psychische stoornis’, zegt Geel. En over de huisartsen: ‘We moeten oppassen dat we de huisarts niet onnodig belasten.’ En ook de problemen met de wachtlijsten verklaart ze in het magazine. ‘De veranderde rol van de zorgverzekeraars heeft hiermee te maken.’

Veranderen

De GGZ is aan het veranderen en dat is niet eenvoudig. Er gingen dingen fout en er zullen altijd dingen fout gaan, stelt Geel. ‘Het plaatje op papier is kansrijk, maar in de praktijk zijn we er nog niet.’ Maar het is allerminst een excuus.

Foto: GGZ Nederland

Bron: www.zorgenwelzijn.nl