Indaad

Terug naar overzicht

Organisaties waarschuwen voor drama’s in de jeugdzorg


Instellingen voor jeugdzorg verwachten dat grote groepen kinderen geen zorg meer krijgen in 2015. Dat schrijven koepelorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC in een brandbrief aan de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven.

Ruim een kwart van de aanbieders van jeugdzorg verwacht dat in 2015 geen zorg meer mogelijk is voor zowel nieuwe cliënten als kinderen en jongeren die al in behandeling zijn. Dat blijkt uit een enquête van koepelorganisaties in de jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra) onder instellingen. De reden dat de continuïteit van jeugdzorg bedreigd wordt, ligt in het gebrek aan afspraken – contracten – met gemeenten over de inkoop van jeugdzorg.

De Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ) schrijft in een rapport dat de problemen van jeugdzorg organisaties zich opstapelen. 

Transitie

In een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn van VWS en Teeven van Veiligheid en Justitie waarschuwen de vier koepelorganisaties voor een drama in de jeugdzorg bij de transitie vanaf 1 januari 2015. Zorgaanbieders verwachten een forse omzetdaling die de continuïteit van zorg bedreigt. Veel gemeenten hebben nog geen budgetafspraken met zorgaanbieders. Slechts 14 procent van de zorgaanbieders heeft zekerheid over de inkoop van jeugdzorg.

Continuïteit

‘Het ziet ernaar uit dat de afstand tussen gemeenten en deze aanbieders niet overbrugd wordt’, schrijven de organisaties in de brandbrief. De ondertekenaars doen een dringend beroep op de bewindslieden en op de Transitie Autoriteit Jeugd om ervoor te zorgen dat gemeenten en aanbieders afspraken te maken over de continuïteit van de zorg.

Staatssecretaris Van Rijn heeft de deadline voor inkoop van jeugdzorg verschoven naar 1 augustus 2014. De contracten met jeugdzorg moeten per 1 november 2014 rond zijn.

Extra kortingen

Volgens de organisaties bestaat er ‘een reëel gevaar dat cruciale zorgfuncties gaan wegvallen, met name bij zorgaanbieders die op bovenregionaal en landelijk niveau werkzaam zijn’. De oorzaak van de problemen tussen gemeenten en aanbieders ligt volgens de koepels: ‘in het ontbreken van rechtstreekse contacten en uitwisseling van gegevens over cliënten en zorgfuncties. In veel gevallen wordt de situatie extra gecompliceerd doordat gemeenten extra kortingen opleggen aan zorgaanbieders, bovenop de landelijke korting.’

Foto: ANP XTRA

Bron: www.zorgenwelzijn.nl