Indaad

Terug naar overzicht

Van Rijn wil gemeenten binnen de boot houden


Staatssecretaris Martin van Rijn houdt ‘vertrouwen in goed overleg met de gemeenten’. Dat zegt de bewindsman in reactie op het standpunt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het bestuur ging vrijdag niet akkoord met de huidige voorwaarden voor de decentralisatie van zorg, jeugdzorg en participatie.

‘Ik begrijp de zorgen van gemeenten want het is een hele grote operatie. Er komt veel op gemeenten af waarbij ze een grote verantwoordelijkheid krijgen voor zorg en ondersteuning thuis.’ Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn van VWS in een reactie op het besluit van de VNG. ‘We hebben daarom een gezamenlijk belang dat burgers niet tussen wal en schip vallen.’ Van Rijn wijst er op dat: ‘het goed is om te horen dat de gemeenten de decentralisaties omarmen.’

Ledenraadpleging

Op vrijdag 17 januari 2014 besloot het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat ze niet akkoord kon gaan met de – kort geleden – met Van Rijn afgesproken maatregelen. Die afspraken zijn gericht op de – onder andere financiële – voorwaarden voor de decentralisatie van taken van rijk naar gemeenten, die per 1 januari 2015 een feit zullen zijn. Uit een ledenraadpleging onder 300 gemeenten werd vorige week duidelijk dat 67 procent van de gemeenten niet kon instemmen met de plannen.

Staatssecretaris Van Rijn erkent dat ‘zeer binnenkort’ er duidelijkheid moet komen over de wet en over het budget dat gemeenten kunnen verwachten: ‘De nieuwe Wmo is vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd. Gemeenten krijgen binnenkort overzicht van de financiën per gemeente.’ Van Rijn erkent ook dat een goede samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten een belangrijke voorwaarde is om zorg en ondersteuning in de buurt goed te organiseren. Maar hij zegt vooralsnog niets over de door de VNG zo gewenste regie die de staatssecretaris zou moeten nemen om de decentralisaties goed te laten verlopen.

Adequate reactie

Van Rijn probeert de gemeenten binnen de boot te houden met de belofte op een ‘adequate reactie’: ‘Ik hecht aan en heb vertrouwen in goed overleg met de gemeenten, zodat wij samen kunnen werken aan een voortvarende uitvoering en voorbereiding van de drie decentralisaties. Het kabinet komt binnenkort met een adequate reactie op de brief van de VNG.

Bron: www.zorgenwelzijn.nl 

 

Amsterdam, 22 januari 2014