Indaad

Terug naar overzicht

Gemeenten stemmen tegen zorgtaken


Twee derde van de Nederlandse gemeenten wil niet verantwoordelijk worden voor het leveren van zorg en begeleiding van de inwoners, in ieder geval niet op de manier zoals dat nu van hen verwacht wordt.

Van de ruim 300 gemeenten die reageerden op de ledenraadpleging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stemde 67 procent niet in met de plannen van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid over de invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het bestuur van de VNG besluit vrijdag over eventuele vervolgstappen en of het meegaat in de mening van de leden.

Onduidelijk

In het wetsvoorstel, dat dinsdag bij de Tweede Kamer is ingediend, staat dat gemeenten vanaf 2015 taken moeten uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Dinsdag kwam Van Rijn ook nog eens met 3,9 miljard euro extra voor de gemeenten om de zorgtaken uit te voeren, maar ondanks dat vinden de gemeenten dat er nog te veel onduidelijkheid is rondom deze wet.

Vrijblijvend

Volgens de VNG is het opvallend dat de dat de zorgen en bezwaren van voor- en tegenstemmers sterk overeenkomen. ‘Met andere woorden, er zijn vooral “ja, mits” en “nee, tenzij “-toelichtingen op de uitgebrachte stemmen. De gemeenschappelijke zorgen gaan over de wijze waarop de decentralisatie van taken naar gemeenten van Rijkswege vorm krijgt. Er is nog steeds onduidelijkheid over de budgetten, te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars, en de vertraging van het wetgevingstraject en de stapeling van kabinetsmaatregelen raken gemeenten op verschillende terreinen. Dat de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheid op zich willen nemen, staat in het geheel niet ter discussie’, aldus de VNG.

Reactie

Staatssecretaris van Rijn reageert als volgt: ‘Uit de ledenraadpleging blijken twee dingen. Ten eerste blijkt dat de gemeenten de nieuwe verantwoordelijkheden op zich willen nemen. Ten tweede blijkt dat er zorgen zijn over de randvoorwaarden van de uitvoering daarvan. Dinsdag heb ik de nieuwe Wmo naar de Tweede Kamer gestuurd. Ik hoop dat we daarmee een deel van deze zorgen kunnen wegnemen. En verder wacht ik het standpunt van het bestuur van de VNG af.’

Standpunt

Donderdag 16 januari werden de resultaten van de ledenraadpleging nader besproken in de VNG Commissie Zorg. Deze commissie adviseert het VNG bestuur over de te nemen vervolgstappen. Het VNG bestuur nam op vrijdag 17 januari een definitief besluit.

Bron: www.zorgenwelzijn.nl 

 

Amsterdam, 22 januari 2014