Indaad is gespecialiseerd in het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam en omgeving.

Bij deze jongeren en jongvolwassenen is vaak sprake van een complexe meervoudige problematiek. Kenmerkend is dat voor deze jongeren en jongvolwassenen geen passend aanbod binnen de reguliere hulpverlening aanwezig is.

De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Onze zorg- en dienstverlening is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden (wonen, werken, financiën, sociaal functioneren, praktisch functioneren, gezondheid en zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding). Indaad biedt voornamelijk individuele begeleiding.

Indaad is een WTZi-erkende organisatie die (forensische) zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet levert . Daarnaast is Indaad gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen ISO 9001:2008 en NEN 15224:2012. Onze certificaten en kwaliteitsnormen zijn van toepassing op het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jongeren en (jong) volwassenen met een complexe meervoudige problematiek.

Themabijeenkomst Forensische Zorg - 3 november 2016

In samenwerking met Cordaan en de Hogeschool Leiden organiseren wij een Themabijeenkomst Forensische Zorg.     Met presentaties / lezingen en workshops van: Dr. Jan Dirk de Jong - Lector aanpak jeug...

Lees meer

‘Ervaringsdeskundige verdient gelijkwaardige positie’

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg. Het is een beroep dat zowel in als buiten de instellingen wordt uitgeoefend. Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid...

Lees meer

Kom bij ons werken! - Vacature Coach - Ambulant Hulpverlener

Het team van Indaad is multidisciplinair ingericht en een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Bij de werving en selectie van onze collega’s zoeken wij naar eigenschappen die Indaad de ‘flavour’ geven waar ...

Lees meer